2016-06-20

Välkommen

Haninge Föreningsråds nya hemsida är klar!

Välkommen in!

 

Haninge ska bli Sveriges bästa föreningskommun

En mening som känns bra när den talas och tänks. Samtidigt som det är en mening som förpliktigar.

Vi i Föreningsrådet kan göra mycket genom att stötta föreningarna, dela med oss av kunskaper, ha kurser, föreläsningar m.m. Det viktigaste och kanske det tyngsta är att samarbeta med förvaltningarna till att kommunen för allt de kan för att underlätta för föreningarna.

Att det finns ekonomiska förutsättningar, administrativt stöd, ett fungerande föreningsregister, en tillfredsställande återkoppling. Är ett steg att gå för att nå målet. Många upplever idag att det dröjer länge innan de får svar på mejl, att de får jaga fram svar eller söka på annat håll. Just det arbetar vi med. Om de funktionerna fungerar, det mesta går smidigt så går kanske Haninge mot målet.

Haninge kommun behöver jobba mot målet för att föreningarna/ civila samhället ska mäkta med nu när myndigheterna ber om alltmer hjälp från föreningslivet. Ekonomi, administrativt stöd, lokaler, utbildningar m.m. Det behövs vilket vi i Haninge Föreningsråd också gör. Vår roll är betydande. Tillsammans med er föreningar ska vi bli en trivsam plats att vara förening på.

Kommunen, tjänstemän och politiker, Håll i hatten!
Ni kommer att märka av oss för samarbete att göra det bra för Haninges föreningar!

Styrelsen
g/m

Agneta Rolfhamre
Ordförande