Vi ska verka för att tillvarata de ideella föreningarnas intressen

VI GÖR, VI SNACKAR INTE BARA!

Konkreta handlingar. Resultat av insatser. Vi gör nytta.
Gå till SKAPAR DEBATT

SKAPAR DEBATT

Vårt mål är att alla föreningar ska engageras. Vi tror att tillsammans gör vi skillnad.

Gå till Vår inflytande

Vår inflytande

…och vår delaktighet gentemot kommunen gör att frågor om lokalhyror, hyror för hallar, orimliga hyreshöjningar, bidragshantering samt övrigt stöd och hjälp till föreningslivet blir behandlade snabbt och smidigt

Gå till Alla blir vinnare!

Alla blir vinnare!

Vi ska verka för att tillvarata de ideella föreningarnas intressen. Vi kommer dessutom att vara remissinstans i kommunen

Gå till VI ÄR INTE ENSAMMA

VI ÄR INTE ENSAMMA

Vi samarbetar med Sveriges Föreningar. Vi bevakar alla nyheter som kommer från regeringen och som berör civilsamhället nationellt och som påverkar föreningar lokalt i Haninge.

Om oss

Tillsammans har vi en styrka i överläggningar med kommunens förvaltningar och berörda nämnder.
Tillsammans att kunna berika föreningslivet i kommunen. Alla blir vinnare!

Vi ska verka för att tillvarata de ideella föreningarnas intressen. Vi kommer dessutom att vara remissinstans i kommunen.

Vårt inflytande och vår delaktighet gentemot kommunen gör att frågor om lokalhyror, planhyror, hyror för hallar, samt övrigt stöd och hjälp till föreningslivet blir behandlade med omtanke om föreningarnas behov och önskemål.

Vi kommer att ha erfarenhetsutbyte samt utveckling tillsammans vilket alla vinner på. Föreningsrådet ska även medverka till samnyttjande av lokaler och utrustning samt stötta och hjälpa föreningar. Med ett föreningsråd kommer vi tillsammans att kunna berika föreningslivet i kommunen. Alla blir vinnare!

Det kommer att vara föreningarna tillsammans som formulerar uppgifter och krav på vad föreningsrådet ska arbeta med. Vi i interimsstyrelsen har träffat ett flertal föreningsråd och lyssnat och lärt hur man arbetar i andra kommuner i Sverige.

Vi kommer gärna ut till din förening och informerar mer om vad ett föreningsråd är bra för och varför alla föreningar borde vara med.

  • Vi samarbetar med alla idella föreningar

  • Vårt mål är att alla ideella föreningar jobbar tillsammans

  • Vi jobbar med vår komptensutveckling

  • Vi har flera utskott - vi siktar på flera

Styrelsen

Vi som jobbar för dig

Agneta Rolfhamre

Ordförande
Jag, Agneta Rolfhamre, valdes till Haninge Föreningsråds ordförande på årsmötet den 15 mars 2016. Det är ett extra viktigt uppdrag nu när kraven/önskningarna på vad vårt Föreningsråd kan hjälpa till med på hemmaplan ökar. föreningsfrågor. Här kommer vi in.

Mia Bergbacken

Ledamot

BO EKLUNDH

Kassör

LARS-OLOF MALM

Ledamot

HELEN NILSSON

Ledamot

B-P AXELSSON

Ledamot

Björn J

Ledamot

CARLO TACCOLA

Ledamot

Annett Haaf

Ledamot

Mark Petersen

Ledamot

ANDERS HOLMER

Valberedning

Kajsa Höber Kaijansinkko

Valberedning – Sammankallande

Senaste inläggen

DETTA ÄR NYTTAN MED FÖRENINGSRÅDET

Detta har vi gjort tillsammans