Till medlemsföreningarna i Sveriges Föreningar:

november 2016

Ordföranden har ordet:

Det har hänt en hel del i vår organisation, sedan förra medlemsbrevet, även om mycket skett i det tysta. Men nu kommer det att synas för er som är medlemmar och vi gör även satsningar för att synas utanför medlemskretsen.

Ett redskap är vår hemsida http://www.sverigesforeningar.se som nu har fått ett nytt utseende och funktion. Det går ännu inte att få upp alla dokument som man kan klicka på men det kommer.

Vi hoppas att hemsidan ska vara till stöd och hjälp. Vi kommer att uppdatera den allteftersom och därför behöver vi er hjälp. Saknar ni något, t.ex informationsmaterial, pedagogiska tips med mera? Hör av er till mig Agneta Rolfhamre.  agneta_rolfhamre@hotmail.com  

070 674 67 75.

Det är Gunnar Borg i Haninge som gjort vår nya hemsida. Ett stort tack till Gunnar!!

Webbansvarig för sidan är Erwin Apitzsch.  erwin.apitzsch@psy.lu.se

Vad har hänt sedan brevet i maj?

Representation och synliggörande

Konferenser och möten

 • Sveriges Föreningar har varit representerade på möten/konferenser med olika myndigheter och organisationer. Det har varit skilda teman alltifrån Kulturens roll i folkbildningen, om integration, om information från departementen till möten kring utredningen om Ett stärkt civilsamhälle.

Yttrande på Paletten

 

 • Den 12 juli lämnade vi in ett yttrande på utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle. Hela remissvaret ligger ute på vår hemsida. http://sverigesforeningar.se

 

Nu ligger det ett möte inplanerat med Kulturdepartementets Kulturutskott för att närmare diskutera och belysa vårt yttrande. Agneta kommer att lyfta alla frågor som påverkar det lokala föreningslivet. I utredningen har det framkommit att många organisationer ser en viss kunskapsbrist både hos departement  och kommuner, om det civila samhällets förutsättningar. Det kommer att bli en punkt i diskussionen.  En annan blir vikten av att utredningen inte blir en ”hyllvärmare” utan att den gör skillnad för föreningslivet.

Under utredningens gång var Sveriges Föreningar representerad genom Agneta Rolfhamre, i en referensgrupp bestående av 18 representanter från Civilsamhället.

Det var tydligt i direktivet för utredningen att inte titta på statsbidragen, vilket vi tyckte var en brist. I synnerhet för oss nationella paraplyorganisationer som saknar statligt anslag.

Därför gjorde vi en protokollsanteckning (se nedan) avseende civilsamhällets finansieringsfrågor.

”Civilsamhällets långsiktiga finansiering”

Statsbidrag till civilsamhällets organisationer samt skatte- och

Avgiftsfrågor har tyvärr inte omfattats av uppdraget för utredaren. Det är beklagligt.

En långsiktigt hållbar finansiering av civilsamhället är centralt för en politik som ska syfta till att stärka ett självständigt civilsamhälle. Det behövs nu en helhetsbild för att se hur civilsamhällets egenfinansiering, offentliga bidrag och skatteregler samt andra former av finansieringsmöjligheter kan bidra till detta.

Enligt vår uppfattning måste nu regeringen tillsätta en särskild utredning, gärna en parlamentariskt sammansatt kommitté, kring dessa frågor. Arbetet bör ske skyndsamt och i nära dialog med företrädare för olika delar av civilsamhället.”

Vi har inte fått några reaktioner på vår skrivelse men jag från Sveriges Föreningar tar upp det på mötet med utskottet.

Bevakning och uppvaktning av nya utredningar

och referensgrupper.

 • Vi följer den nytillsatta statliga utredningen Bidrag till Civila samhällets organisationer ska bli mer långsiktiga. Gunnar Larsson, Generaldirektör på Kammarkollegiet har fått uppdraget av Kulturdepartementet.

Även denna utredare har fått i direktiv att enbart titta på de statsbidrag som redan finns. Därför har Sveriges Föreningar, när tillfälle getts, gjort olika medskick att det behövs en utredning för att se över ekonomiska förutsättningar även för paraplyorganisationer.

 

 • Vi är representerade i SCB´s (Statistiska Centralbyråns) referensgrupp för det Civila samhället.

 

På det senaste mötet, 7/9-16, koncentrerade vi oss på

 • Vilken roll spelade det civila samhället i flyktingmottagandet?
 • En metod för återrapportering av bidragsmedel till det civila samhället (nationellt) presenterades av Kulturdepartementet.
 • Framtida publiceringar.
 • Från oss, Sveriges Föreningar, framförde jag vikten av att få fram bra och aktuell statistik gällande det lokala föreningslivet.

Höstkonferensen i Umeå 16-17 september-16

 

 • Civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen

 

En intressant konferens med många möjligheter till nya kunskaper, inspel, nya möten och nya kontakter.

Ett litet axplock:

 

 • Lennart Bondeson, Kommunalråd i Örebro,

 

Lennart talade om hur kommunen har utvecklat sin samverkan med civilsamhället, vilket innebär att man i dag har en lokal överenskommelse mellan kommunen och det civila samhället.

”Det civila samhället fördjupar demokratin! Dess stora bredd i intressen och inriktningar erbjuder många vägar till engagemang som är av avgörande värde för samhällsutvecklingen.”

Lennart berörde sex huvudprinciper för samverkan

 • Självständighet och oberoende
 • Öppenhet
 • Kvalitet
 • Långsiktighet
 • Dialog
 • Mångfald

Kommunens åtagande

 • Enkelt att kontakta kommunen.
 • Upphandla tjänster i mindre delar och med längre anbudstid.
 • Göra civila samhällets villkor kända.
 • Respektera civila samhällets självständighet.
 • Pröva långsiktig samverkan.
 • Bidra till ett fristående ideellt utvecklingscentrum.

Civila samhällets åtaganden

 • Tillhandahålla information från föreningarna.
 • Tillhandahålla aktuella kontaktuppgifter.
 • Bidra med kunskap om sin särskilda kvalitet och betydelse.
 • Söka aktiv dialog vid oklarheter och klagomål.
 • Hävda sin självständighet i samverkan.
 • Göra överenskommelsen känd bland medlemmarna.

 

 • Malin Lindberg, forskare i genus och teknik

 

Social innovation

 • Malin tog upp frågor kring genus och teknik, presenterade ny forskning om civilsamhällets bidrag till samhällsutvecklingen genom social innovation, i form av nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar och sociala behov.

Civilsamhällets betydelse för social innovation

 • Lång tradition av att utveckla nytänkande lösningar på samhällsutmaningar.
 • Bidrar med idéburna strategier och metoder för behovsidentifiering, lösningsutveckling och social förändring.
 • Bidrar med nya sätt att hantera samhällsutmaningar i såväl ideell som offentlig och privat sektor.
 • Möjliggör gemensamma lösningar på människors behov.

          Lennart Bondesson         Gitarrmuseet avslutade dag 1

Publikbild                       Lars Lindgren

Ett stort tack till Umeå Föreningsråd och då speciellt till Lars Lindgren.

Dag två ägnade vi oss åt vår egen organisation.

Hur dessa diskussioner kommer att synas i verksamheten återkommer vi till.

Men vi kan redan nu säga att vi har en grupp som specifikt ska titta på vår

 • Ekonomi
 • Strategier
 • Marknadsföring

Gruppen består av Erwin Apitzch, Lars Lindgren och Agneta Rolfhamre.

Vårt mål är att ha bra diskussionsmaterial till årsmötet 2017.

Och så ser vi framåt – Vad som är aktuellt

Sveriges Föreningsvänligaste kommun

Vi uppmanar Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera den kommun som är Sveriges föreningsvänligaste kommun senast den 16 december 2016.

 

Priset ”Gyllene koppen” delas ut årligen.

Priset tilldelas den kommun som har goda villkor att verka i och som inser att det ideella föreningslivet är delaktigt, självständigt, respekterat och präglas av positiv kontakt.
Den föreningsvänligaste kommunen kan få priset flera gånger.

Så här går det till
Nomineringsunderlaget ska vara insänt senast den 16 december.

Därefter kommer vi att göra en bedömning av nomineringen samt kommunen och eventuellt begära in kompletterande uppgifter.

Den 10 februari meddelar vi den kommunen som är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2016. Tillsammans utformar vi ett pressmeddelande och bestämmer datum
för prisutdelningen. Platsen är hos den vinnande kommunen, som står för kostnaderna i samband med ceremonin kring prisutdelningen.

Vad är viktigt i nomineringsunderlaget
Kommunen eller det lokala föreningslivet utgår från de ledord som nedan presenteras i sitt nomineringsunderlag. Utifrån ledorden är det fritt att beskriva hur
väl kommunen verkar enligt ledorden.

Ange er kontaktperson om vi behöver begära in kompletterande faktauppgifter.

Ledord som är avgörande

 • Självständighet
 • Respekt
 • Delaktighet i strategier
 • Goda villkor att verka

Tillägg som kan vara avgörande
Beskriv även i nomineringen om kommunen verkar för ungdomssatsning/ar inom föreningslivet. Oavsett om ni är en kommun eller ett lokalt föreningsliv som nominerar, så kan detta vara en tilläggsupplysning som blir avgörande. Med ungdom menar vi åldern 13-25 år.

Vi ser fram emot er nominering!
Sveriges Föreningar välkomnar Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera förslag till den förmodligen finaste utmärkelsen man som kommun kan få – den gyllene koppen.

Alla vill leva, bo och verka i den föreningsvänligaste kommunen.

Mejla er nominering till nominera@sverigesforeningar.se

Hänvisningar görs bäst med länkhänvisning, istället för stora och tunga bifogade filer.
Frågor mejlas till ivar.scotte@sverigesforeningar.se

—————————————————————————————————————–

Hemmavinsten ger bra intäkt till det lokala föreningslivet

 • Hemmavinsten satsar 100 % lokalt för idrotten och övrigt föreningsliv inom sin kommun. Allt kring Hemmavinsten är enkelt. Både för lottköpare och föreningar som säljer lotten. För dina satsade pengar går max utdelning till kommunens föreningar och vinstpott.
 • Hemmavinsten finns idag i följande kommuner: Jönköping, Eskilstuna och Umeå.
 • Vill du veta mer? Kontakta Lars Lindgren 073 – 180 32 62.

Choice hotellavtal

 • Sveriges Föreningar har ett  förmånligt avtal med hotellkedjan Choice. För att få det förmånliga priset är det viktigt att uppge att Sveriges Föreningar har ett avtal och att du ska boka för en förening och då vilken.

Vi som förening eller organisation har rabatter på över 180 hotell i Norden.

Upp till 50 % på konferenslokaler.

Alla som reser i föreningens syfte har rabatt.  

Du kan läsa mer på vår hemsida och på

www.choice.se/forening

Möten och konferenser för föreningar

Dags för årsstämma, seminarium eller mässa? Boka mötet hos oss!

Upp till 50 % rabatt på konferenslokaler
10 % rabatt på konferenspaket (lokal inklusive lunch)

Glöm inte att ange din förening/organisation när du skickar en förfrågan.

Boka här

Rabatt för dig som är medlem i en förening

Självklart har även du som reser på egen hand i föreningssyfte rabatt på hotell hos oss.

20 % rabatt på Quality Hotel & Clarion Hotel
15 % rabatt på Comfort Hotel & Clarion Collection

Boka här

Grupprabatt för föreningar

På alla våra fyra hotellkedjor får ni som förening eller organisation bo till rabatterat pris. Förutom en skön säng ingår alltid wifi och en riktigt god frukostbuffé. Välj mellan över 180 hotell på fler än 100 destinationer i Norden och Baltikum.

Bo från 245 kr pp

Priset gäller för bokningar på 9 personer eller fler och ett begränsat antal rum torsdag-måndag.

Boka på groups@choice.se eller telefon + 4722 44 42 20.

Nordic Choice Club

Årsmöte och minikonferens 10-11 mars 2017

 

 • Årsmötet äger rum på Ersta Konferens & Hotell i Stockholm den 10 mars 2017.
 • 13 §          Förslag till motioner/propositioner att behandlas av årsmötet
 • Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december
 • Inbjudan till årsmötet och minikonferens får ni via mejl före jul.

 

Höstkonferens 2017

 

 • Boka redan nu in datumen för minikonferensen.

 

14-15 oktober 2017 i Borås.

Facebook

 • Sveriges Föreningars Facebook sida är i gång. Gå gärna in och gilla så får du information när det är något aktuellt.

Ansvarig för sidan är Agneta.

agneta_rolfhamre@hotmail.com

Jag ser mitt ordförandeskap som en viktig roll för att lyfta fram kunskaper om Sveriges Föreningar och lokala föreningsråd bland myndigheter både regionalt och nationellt. Att verka för att civilsamhället får den position i samhället som det finns behov av och att skapa en hållbar ekonomi för Sveriges Föreningar är de viktigaste uppgifterna. Jag har många års erfarenheter från det civila samhället både inom folkbildningen och i föreningssammanhang. Lokalt så finns jag i Haninge Föreningsråd och Haninge Riksteaterförening.

En ordförande är ingenting utan en engagerad styrelse som i sitt engagemang på lokalplanet/hemmaplan har idéer och erfarenheter som vi i Sveriges Föreningar har nytta och glädje av. Det gynnar oss alla oss medlemmar i SF.

Dra dig inte för att höra av dig till oss.

Erwin Apitzch, Lund, vice ordförande.  0708 144865

Anita Jonsson,  Tyresö, sekreterare.  0736 770352

Lars Lindgren, Umeå, kassör.  0731 803262

Inga-Lill Ekblom, Örebro, styrelseledamot.  0703 622754

Emil Lundqvist, Möckelnföreningarna, styrelseledamot.  070 2021335

Amil  Sarsour, Uppsala, styrelseledamot.  siu@comhem.se

För Sveriges Föreningar

Styrelsen g/m

Agneta Rolfhamre

Agneta Rolfhamre

Ordförande

Annebergsvägen 5

136 68 Vendelsö

0706 746775

agneta_rolfhamre@hotmail.com

Print Friendly, PDF & Email