HANINGE FÖRENINGSRÅD                                                            Vendelsö 2020-07-06        

En sommarhälsning från oss i Haninge Föreningsråds styrelse g/m AU.

Fokus i denna hälsning ligger på Linda Peltonens sommarbrev till Haninges föreningar. Linda som nu gått in som tf efter Maria Lindeberg.

Sedan det digitala frukostmötet den 11 /5 där kommunens föreningar, politiker och tjänstemän var inbjudna är det en del som kommit igång i vårt arbete för att underlätta för föreningar. I slutet av april gick vi ut med en enkät till våra medlemmar. Enkäten handlade om Coronapandemin och hur det kan påverkar föreningar. Minnesanteckningar från frukostmötet och enkätsvaren ligger på Haninge Föreningsråds hemsida där du även finner kontaktuppgifter.

Vi har regelbundna möten mellan vårt AU och Filip Krolopp, Haninge föreningsbyrå. Där vi i Haninge Föreningsråd ska agera helt efter egen agenda kommer så att ske. Tillsammans med Föreningsbyrån kommer vi att ha en del tematräffar i höst. Det samarbete som vi inlett känns spännande och utvecklande.

Vi önskar er alla en skön sommar.                                                                                     Styrelsen för Haninge Föreningsråd g/m Agneta Rolfhamre, Annett Haaf och Bosse Eklundh.                                                                                                                                                      

Hej!

Jag heter Linda Peltonen och är sedan den 22 juni tf kultur- och fritidschef i Haninge sedan Maria Lindeberg gått vidare till en ny tjänst i Södertälje. Jag har de senaste två åren arbetat som områdeschef på kultur- och fritidsförvaltningen och har haft särskilt ansvar för förvaltningens verksamheter i södra Haninge samt kulturverksamhet för vuxna och friluftsverksamheten som arbetar över hela kommunen. I min roll har jag haft förmånen att arbeta mot många olika aktörer från civilsamhället och jag ser mycket fram emot att få fortsätta det arbete i än högre grad som tf kultur- och fritidschef.

 Det har minst sagt varit en annorlunda vår i år. När vi startade det nya året tror jag inte att någon av oss kunde ana vad som skulle komma och att vi snart skulle ha en världsomfattande pandemi att hantera som ställde allt på ända. Den här våren har vi alla på olika sätt blivit drabbade och berörda av Corona. Och inte minst föreningslivet. Det har ställt nya krav på er, fått er att ställa in, att ställa om och att hitta nya vägar. För vissa har pandemin drabbat hårt, för andra har effekten varit mildare. Oavsett så har vi alla fått förhålla oss till nya förutsättningar.  

En viktig prioritet från Haninge kommun under den här pågående pandemin har varit att hitta vägar att stödja vårt lokala föreningsliv. Dialogen mellan kommunen och Föreningsrådet har varit god där båda parter har haft samma utgångspunkt, att hitta så bra former som möjligt för att underlätta för föreningar i den här utmanande tiden.

Det är med glädje vi nu kan gå mot sommaren och konstatera att en rad beslut om stödinsatser tagits under våren för att stödja och underlätta situationen för kommunens föreningar. Bland annat så har Kommunfullmäktige beslutat om en stödsumma på 2 miljoner kronor till föreningslivet som kommer att fördelas ut efter ansökan under hösten. Vi minskar inte heller LOK-stödet under 2020 och arrangemangsbidrag behöver inte betalas tillbaka om man ådragit sig kostnader som inte gått att undvika vid inställd aktivitet på grund av Corona.

Lite extra glad och stolt är jag över det fina samarbete vi haft med er inom föreningslivet under våren där vi tillsammans bidragit till att sprida glädje på våra vård- och omsorgsboende med musikunderhållning.

Nu hoppas jag att ni alla får en fin sommar och en välförtjänt ledighet och att vi tillsammans fortsätter att berika livet för Haningeborna.

Vänliga hälsningar

Linda Peltonen

Linda Peltonen

Tf kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsförvaltningen                                                                                               Direkt:  08-606 84 56                                                                                                  [SMS:   073-060 76 98]                                                                                                                haninge.se
facebook.com/haningekommun  

Print Friendly, PDF & Email