Vad har Haninge Föreningsråd åstadkommit under 2016?

Mycket sker i det tysta som förhoppningsvis ska komma er föreningar till del.

• Vi har nära dialog med Maria Lindeberg, Kultur- och Fritids Förvaltningschef.
Vi har möten varje kvartal.

• Vi har hunnit ha två möten med några politiker i Kultur- och Fritidsnämnden. Vi kommer att fortsätta med möten varje kvartal.

• Bidragsöversynen – där lade vi ned mycket tid och tog med ett flertal våra medlemsföreningars synpunkter. Kändes mycket viktigt att ge ett svar där vi försökte tänka ut olika scenarier i förväg. Vårt remissvar ligger på vår hemsida.

• Hemsidan – under sommaren växte vår hemsida fram. http://haninge-foreningsrad.se.
Webbmaster är BP Axelsson fam.ax.we@comhem.se
• Vi arbetar hela tiden för att hålla hemsidan aktuell. Tycker ni att det sakas något så hör av er till BP.
• Vi är en medlemsorganisation till Sveriges Föreningar som bevakar och påverkar förutsättningar för lokala föreningsråd och dess föreningar. Moms- och skatteregler har vi och andra nationella organisationer arbetat med helt nyligen. Vi lämnade in ett remissvar på utreningen Ett stärkt civilsamhälle där vi tryckte mycket på att förbättra för de lokala föreningsråden. Hemsida http://sverigesforeningar.se
• 2016
2 Föreningsfrukostar, 1 Rundabordssamtal och 1 Kvällsmacka har vi hunnit med. Dessa har varit och är öppna för alla föreningar.
Teman har varit

28/4-16
Meningen med föreningen med Raymond Svensson och nybyggnationer i Haninge.
10/9-16
Vi har haft ett Rundabordssamtal kring Så blir Haninge Sveriges bästa föreningskommun.
19/9-16
Från triangel till rektangel – om bredden i en förening- att alla känner delaktighet med Michael Hansson Löfqvist och På gång i föreningen med Peter Eliasson, Västerhaninge IF.
21/11-16
Kim Loeld från Haninge Kvinnojour om hur man arbetar lokalt och hur man i 25 år erbjudit våldsutsatta kvinnor och barn en trygg plats att söka skydd i.
Carin Flemström från Brottsofferjouren i Haninge och Nynäshamn om medmänskligt stöd till brottsutsatta, anhöriga och vittnen.
Rädda barnens lokalförening – en Barnrättsorganisation.
• Besöker de medlemsföreningar som vill. Det kan gälla akuta lokalfrågor till att fundera på hur föreningen kan utveckla sig, hitta nya vägar vill utveckling.
• Svarar på remisser och skrivelser.
• Vi har en regelbunden kontakt med område norr gällande bidrag, bokningar m,m,. OBS- alla ändringar i Föreningsregisregistret gällande er förening måste ni göra själva,
• Vi har jobbat på att svar på bidragsansökningar skall komma snabbt. Samt att man ska få svar på mejl eller telefonfrågor inom ett par dagar, d.v.s. bra återkoppling. Finns fortfarande en del att göra.
• Vi har startat upp ett Idrottsutskott.
• Vi fortsätter med kulturutskottet.
• Vi har inlett samarbete med andra förvaltningar.
• Vi arbetar intensivt med att förutsättningarna för ett fungerande föreningsliv i Haninge skall vara de bästa. Att vara länken mellan förening och kommun.
• Vi har skickat ut 2 brev till alla Haninges föreningar.
• Vi har sökt och erhållit ekonomiskt stöd till att tillsammans med Haninge Kommun genomföra Fritidsmässan under maj 2017. Projektledare är Gerardo Espejo, Haninge Föreningsråd. Alla Haninges föreningar som är intresserade av och har verksamheter t.ex. idrott, kultur m.m. kan vara med i mån om plats.
• Under året har vi ökat till att bli 51 medlemsföreningar.
Styrelsen
Haninge Föreningsråd g/m
Ordförande
Agneta Rolfhamre

Print Friendly, PDF & Email