Kulturutskottet startades redan i samband med Föreningsrådets bildande 2012.

Jorunn Grönsund Eriksson och Agneta Rolfhamre, sammankallande, är Föreningsrådets representanter i Kulturutskottet.

För närvarande består utskottet av

  • Karin Lingtorp Andersson Haninge Riksteaterförening
  • Margaretha Westman Österhaninge konstförening
  • Jorunn Grönsund Eriksson Haninge konstnärer, Haninge Föreningsråd
  • Helena Norström Roj teaterförening/ ABF Södertörn
  • Vivi Simonsen Italienska kulturföreningen
  • Gunnar Borg Kultur ambassadör kulturhuset i Handen
  • Martin Ahlsén Handens museum/Haninge hembygdsgille
  • Mats Svensson Södertörns Brass
  • Vacant Teaterföreningen Ormen

Agneta Rolfhamre Haninge Föreningsråd, sammankallande

Nu, 2016, arbetar Elisabeth Åström, Kulturstrateg och Ulrika Sten, Kulturhusets tf chef, med Kulturzoomen, det kulturpolitiska programmet, där vi har en aktiv roll från föreningslivets sida. Just nu planerar vi kommande utbildningar och träffar.

Vi har främst diskuterat oss fram till våra arbetsformer och de viktigaste frågorna. Vi har inte riktigt kommit dit vi vill då skrämmande höga hyreshöjningar (560%) stört föreningarnas verksamheter. Nu löste det sig tillfälligt genom att Kultur- och Fritidsnämnden gick in och täckte upp för alla drabbade föreningar. Vad händer nästa år? Blir det samma problem igen? En viktig fråga för oss i utskottet att bevaka och påverka.

2015 var ett jobbigt år för många kulturföreningar. Bidragen kom väldigt sent (maj) och beslutet i april. En omöjlighet för föreningarna att kunna planera och känna trygghet. Föreningar med lokaler och anställda tappade lite av styrfarten i sin verksamhet. Detta var en fråga som vi tog upp i Kultur- och Fritids ledningsgrupp vilket gav resultat och besluten kom i februari. Betydligt bättre men vår strävan är att ett första preliminärt besked ska komma i december.

APN kommunens redovisningssystem är lite otympligt för kulturföreningarna. Vi kommer att försöka påverka till att få en administratör här i Haninge. Nu finns den personen i Umeå.

Vi ska försöka få en kurs/genomgång i APN med enbart kulturföreningar.

Om du i en kulturförening vill vara med i utskottet, eller vill att vi tar upp frågor som är viktiga för er – hör av dig till Agneta Rolfhamre 070 674 67 75 eller på agneta_rolfhamre@hotmail.com

Print Friendly, PDF & Email