Grattis! IK Malmen, Nacka HI El-innebandy och IK Södra. Ni tilldelas Nymans Elektriskas stipendium 2021.

Ansökan Nymans Elektriska Stipendium 2021

Från och med 1 april 2021 ligger ansökningsprocessen hos oss Haninge Föreningsråd.

Stipendium 2021

Inbjudan till att söka bidrag till att underlätta för barn och ungdomar till 21 år.

Med funktionsvariationer att kunna delta i en idrottsverksamhet.

Nymans Elektriska AB ger ekonomiskt bidrag enligt nedan.

Målgrupp att söka för:

  • Idrottsföreningar med Verksamhet i Haninge kommun.
  • Verksamhet för barn och ungdomar till 21 år med funktionsvariationer.
  • Syftet med bidraget: att med hjälp av hjälpmedel, redskap eller på annat sätt underlätta för barn och unga med funktionsvariationer kunna vara med i idrottsverksamhet utifrån sina förutsättningar. Att Alla kan vara med.

 Att bidra till ökad delaktighet och bättre hälsa hos målgruppen.

Upplysningar: Kontakta B-P Axelsson bpax13536@gmail.com  Tel. 0705270418

Ansökningar skall inlämnas senast den

Skickas till Haninge Föreningsråd: mail bpax13536@gmail.com

Adress: Agneta Rolfhamre Annebergsv 5   136 68 Vendelsö

2022 års vinnare.

Print Friendly, PDF & Email