HANINGE FÖRENINGSRÅD

Till Haninge Föreningsråds medlemmar. Juni 2018
Haninge Föreningsråd växer vilket vi vill tacka er medlemmar för. Ni är viktiga för oss.
Detta blir ett kort brev för att lyfta fram det viktigaste.

Höstkonferens 13-14 oktober på Hotell Winn i Haninge

Haninge Föreningsråd, Sveriges Föreningar och Haninge kommun bjuder in alla Haninges föreningar till en minikonferens på Hotell Winn.
Möjligheter för er föreningar att informera om er verksamhet.
Programmet är inte helt klart än och inte heller avgift för deltagande. Avgiften hoppas vi blir så låg som möjligt. Det är framförallt maten som vi kan behöva ta betalt för. Men om detta återkommer vi om i augustibrevet. Det kommer att vara en lägre avgift för er som är medlemmar.
Ni kommer att kunna visa lite ur er verksamhet i korridoren utanför konferensrummet. En möjlighet att visa andra Haningeföreningar och föreningsrepresentanter utifrån landet.
Om ni bara har informationsbord eller liten utställning och inte kommer att vara med på konferensen kostar det inte något men då ingår inte maten.
Konferensprogram
Programmet är inte helt klart än men i stora drag.
Lördag 13 oktober
13:00 Konferensen inleds.
13:15 Haninge – en stark kulturkommun. Hur kan det kulturpolitiska programmet påverka föreningarnas och medborgarnas tillgång till kultur?
13:50 Paus.
14:00 Föreningsrådets möjligheter och roll och hur det stärker föreningarna i Haninge.
14:30 Hotell Winn, Sveriges mest tillgängliga hotell samt hotellets engagemang i projekt med bland annat UNICEF och PLAN.
14:45 En frisk generation om samverkan med föreningar och familjer för att stimulera till fysisk aktivitet.
15:05 Fika
15:30 Haninge en kommun som värnar om de äldre.
Att bygga upp verksamheter i kommundelar i miljonprogramsområden.
16:00 Onsdagsklubben och Funkisfestivalen.
16:50 Haninge en mångkulturell kommun.
17:30 Avslut dag 1.
19:00 Middag
Söndag 14 oktober
9:00 Haninge en expansiv kommun och Haninge växer mot att bli stad. Stadsplanering som stödjer kulturen och föreningslivet.
09:50 Mingel fika och möjlighet att ta del av föreningarnas olika informationer.
10:20 Att vända sin utsatthet som Barnhemsbarn till att plantera Barnens träd.

10:50 Ett pilotprojekt med inriktning mot att Haninge kommun blir en Barnrättskommun.

11:20 Reflektion och vad tar vi med oss av dagarna?
11.50 Avslut
12:00 Lunch

Sociala föreningars bidrag
De föreningar som redan får bidrag och fått ett beslut av socialnämnden kommer inte att påverkas av att Socialnämndens besparingsåtgärder.
Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde i maj om inriktning av åtgärdsplan för att minska det ekonomiska underskottet. De föreslagna åtgärderna omfattar bland annat effektivare lokalanvändning, förändrade arbetssätt, översyn av avtal och organisationsförändringar.

En av åtgärderna som vidtas är att minska på föreningsbidraget med 500 tkr i år och 800 tkr nästa år. Detta kan vi göra då vi inte nyttjat all föreningsbidragspott under detta år och för nästa år blir nivån densamma som för 2017. Föreningsbidrag till de föreningar som fått ett beslut av socialnämnden kommer inte påverkas negativt av denna åtgärd.

Petri Salonen
Socialnämndens ordförande

Haningedagen den 8 september
En Hearing om föreningslivets frågor kl 14:30-15:20 i Kulturhuset.
En möjlighet att diskutera föreningslivets frågor.

Inbjudan att sitta med i panelen!
I år går vi i Haninge Föreningsråd ifrån vårt Rundabordssamtal mellan föreningsrepresentanter och politiker. Vi kommer istället ha en hearing med föreningsfokus
Frågor som vi funderar på om det kan intressera er i föreningarna är:
– Nuläge
– Vision
– Möjligheter och utmaningar
– Rekrytering
– Behålla ungdomar
– Aktivitet under hela livet
– Trygghetsarbete
Vi har tänkt oss 5-7 intresserade föreningsrepresentanter som diskuterar frågorna inför publik.
Moderator kommer Maria Lindeberg, Kultur- och Fritidsförvaltningens Verksamhetschef att vara.
Vill ni vara med i panelen? Välj då ut de frågor som känns viktiga för er. Anmäl er senast tisdagen den 28 augusti till Agneta Rolfhamre 070 674 67 75 eller skicka ett mejl till agneta.rolfhamre@gmail.com.

Möt Haninge Föreningsråd ute på torget
Träffa och diskutera Idrottsutskottet. Leif Larsson, Haninge Föreningsråd, med flera kommer att finnas på plats. Här kan ni diskutera idrottsutskottet, idrottspolitiska programmet och kanske rent av anmäla dig till utskottet. Du kommer även att träffa oss från Haninge Föreningsråd som kommer att cirkulera på torget. Din förening kan få ett besök av oss i ert stånd. Passa då på att ta reda på mer om oss.

Frukostmöte 19 september 07.30-09.00.
Temat är inte klart än men notera gärna datumet.
Vi återkommer med programmet i augstinumret.

Vi i Haninge Föreningsråds styrelse önskar er alla en skön sommar.

Category
Tags

No responses yet

Lämna ett svar