27/5 kl. 18.30-20.30 ”Kvällsmacka” (Digitalt)

30/8 kl.18.30-20.00 Styrelsemöte

Preliminär: Dagordning för digitalt styrelsemöte

Plats: Ev kulturhuset o. Digitalt via Teams

Kallade: Haninge Föreningsråds styrelse.

§ 1 Mötets öppnande.

§ 2 Val av mötessekreterare.

§ 3 Godkännande av dagordning.

§ 4 Föregående protokoll 2021-06-10

§ 5               Ekonomi

§ 6               Återrapportering 

                    -Programgruppen Agneta, Micke, Elvi och Ingwar)

                    -Enkät ( BP och Annett)

                    -Årshjul (Björn och Carlo)

                    -Bidragsreglementet  

§7                 

§9                Utbildning och utveckling av styrelsen

§10              Revidering av budget               

§11              Haningedagen

§12              Kulturparksfestivalen

§13              Övrigt

§14              Nästa möte

§15 Avslut

Print Friendly, PDF & Email