Vi ligger för tillfälligt - större uppdatering

Om ni behöver kontakt med Haninge föreningsråd Ring eller maila till:

Agneta Rolfhamre,

agneta.rolfhamre@gmail.com

Mobil 070 674 67 75,