2016-07-25

Idrottsutskott

Leif Larsson (Dalarö SK) från styrelsen håller tillsammans med intresserade föreningar på att starta ett Idrottsutskott. För närvarande är det 13 föreningar som är intresserade. Kommunens Idrottsstrateg  är utskottets ”bollplank”. Utskottet träffades för första gången den 2 maj 2016.

Vill ni som idrottsförening vara med i utskottet eller har något som ni vill att utskottet tar sig an ta kontakt med Leif. tel 0703720544   leif,larsson@rf.se

Sociala utskottet

Bo Eklundh med social inriktning, sammankallande.

Utskottet är under uppbyggnad.

Vill ni vara med eller har frågor som ni vill att utskottet tar tag i kontakta Bo på telefon 070 483 68 15 bo.eklundh@allt2.se

Länkar: