2016-07-06

Organisation – Utskott

Vilka utskott finns det..?

Redan vid Föreningsrådets bildande beslöts att vi skulle ha utskott, idrott-, social– och kulturutskott.

Idag finns det inga planer på att bilda ytterligare utskott.

Utskotten har ingen styrelse men däremot en sammankallande. I utskotten skall det vara en eller två från styrelsen.