Vi bjuder in till ett medlemsmöte tisdagen

den 17 januari kl. 18.30 på Kulturhuset i Handen.

Nu är vi i slutet av detta mycket speciella 2022. Ett år med stora utmaningar för Haninges föreningsråds styrelse. Vid årsmötet fick styrelsen i uppdrag att finna en ny förenings kassör vilket visade sig vara omöjligt. Lösningen blev att kassören Björn Jonsson blev kvar för att sköta in och utbetalningar. Sammanställning och årsbokslut tar vi en extern hjälp till att sköta.

Utöver kassörs frågan har vi haft stora bekymmer med sjukdomar med mera. Vi har nu kommit till ett vägskäl där det är viktigt att vi alla medlemmar träffas och gemensamt funderar på hur vi  vill att vårt Föreningsråd ska fungera framöver.

Därför bjuder vi in er till ett medlemsmöte tisdagen den 17 januari kl 18.30 på Kulturhuset i Handen. Lokal; Auditoriet/ teatern.

Meddela Agneta Rolfhamre hur många som kommer så att vi kan beställa rätt antal smörgåsar. Anmäl senast söndagen den 15 januari på tel 0706 746775

Haninge Föreningsråd verkar för att tillvarata våra medlemmars intressen samt vara kommunens med- och motpart. Vi medlemsföreningar lyssnar på varandra och finner lösningar.  Pandemitiden har påverkat och vi är medvetna om att vi i omställningen till digitala möten inte nått ut till alla våra medlemmar. Det kommer att bli en viktig uppgift under 2022 för oss i styrelsen att behålla det digitala där det är bäst och fysiska möten där det går.  Du och din förening är en viktig kugge som bidrar till Haninge Föreningsråd, Haninges lokala paraply.

Motioner till årsmötet den 28/3 2023                                                                   Motsvarar vi din förenings förväntningar på oss i styrelsen och har vi den verksamhet som ni vill att vi ska ha? Ni har stora möjligheter att hjälpa oss att bli den starka föreningspart som är viktigare än någonsin. Saknar du och din förening något? Det finns goda möjligheter att påverka Haninge Föreningsråd genom att lämna in motioner till årsmötet. Årsmötesdatum är tisdagen den 28 mars kl 19:00 men plats är inte fastställt än. Skicka in era eventuella motioner omgående dock senast 16/1.Ni är varmt välkomna med önskningar, frågor och annat som känns viktigt för er. Hör då av er till agneta.rolfhamre@gmail.com  

Nästa Frukostmöte blir tisdagen den 14/2-23. Notera datum redan nu. Inbjudan kommer efter jul.

Kallelse till Haninge Föreningsråds årsmöte 28/3-23. Nästa medlemsbrev med kallelse m.m. som hör årsmötet till kommer i slutet av januari

Vi ses väl den 171? / V

Plats: Kulturhuset kl. 18.30

Print Friendly, PDF & Email