2017-12-17

Medlemsbrev oktober-17

Sida 1 av 17
HANINGE FÖRENINGSRÅD Oktober 2017

Till dig som håller Haninges föreningsliv levande!
Välkommen till höstens föreningsbrev.

Som vanligt vänder vi oss till alla Haninge föreningar och lite extra
till Haninge Föreningsråds medlemsföreningar.
På gång i Rådet:
En kväll om Marknadsföring – ett efterfrågat tema.
Måndagen den 23 oktober kl 18:00 – 20.30 i Haninge kulturhus.
Kaffe/The eller kall dryck och smörgås serveras från 17:30.
Inbjudan har gått ut till alla föreningar. Har du inte nåtts av inbjudan och
vill gå så kan du höra av dig till Agneta Rolfhamre 070 674 67 75 för
information om kvällen. Anmälan senast 19/10. Medlemmar i Haninge
Föreningsråd – fri entré
Icke medlemmar betalar 200 kr/förening.
Sida 2 av 17
Plus Giro 644304-8 Bank Giro 875-1810 eller blir medlem i Haninge
Föreningsråd. Det kostar 100 kr/kalenderår att vara medlem i Rådet.
Som medlem är det fri entré på alla våra evenemang. För frågor: Bosse
Eklund 070 4836815 eller B P Axelsson 070 5270418.
Föreningsfrukost måndagen den 13 november 07:30-09.00.
Haninge kulturhus. OBS!! Nytt datum.
Tema:
• Familjehemsenheten kort om sin verksamhet.
• Kommunala bidrag och externa bidrag. Vilka möjligheter finns?
Lathund kommer att finnas.
• Sociala medier som Facebook, Twitter och hur man förhåller sig till
den nya Dataskyddsförordningen utan att rutinerna bllir för tunga
för en enskild förening.
• Hur kommer de nya bidragsreglerna och dataskyddslagen påverka
föreningarna? Kort debatt mellan de medverkande och
föreningarna.
Inbjudan till Föreningsfrukosten kommer närmare inpå.
Fritidsmässan 2018
Vi har inget datum än men vi vet att mässan kommer under våren 2018.
Syftet med mässan är mötet mellan nya Haningebor och Haninges
föreningar.
På Föreningsfrukosten den 13/11 hoppas vi kunna presentera ett datum.
Kom gärna in med synpunkter och önskningar redan nu om hur ni vill ha
mässan 2018.
maria.backe@haninge.se eller agneta.rolfhamre@gmail.com
Hänt i Rådet sedan brevet i maj. Ett axplock:
Ett Rundabordssamtal den 2/9 om mänskliga rättigheter.
Sida 3 av 17
Inspiratör
Marina Seinegård, Haninge kommuns MR beredning
Politiker
Mehmet Cocksurer, mp kultur- och fritidsnämnden
Ann-Christine Erlandsson, s socialnämnden
Annett Haaf, s äldrenämnden
Maria Fägersten, s skol- och utbildningsnämnden
Förvaltningschef äldreförvaltningen
Ewa Kardell
Föreningsrepresentanter
Gunnar Borg ABF Södertörn
Karin och Tommy IK Södra
Pirkko Sinkkonen Haninge Pensionärsförening Reipas
Carin Flemström Brottsofferjouren i Haninge Nynäshamn
Agneta Rolfhamre Haninge Föreningsråd
Moderator
Maria Lindeberg Förvaltningschef, Kultur- och
fritidsförvaltningen
Panelens diskussionsfrågor
1. Vad är du speciellt stolt över utifrån perspektivet mänskliga
rättigheter?
Sida 4 av 17
2. Vilket stöd behöver din förening för att kunna arbeta med frågor
såsom utifrån ett mänskligt rättighetsperspektiv?
Politiker: Vilket stöd kan du som politiker/parti bidra med till
föreningslivet för att förenkla för dem i arbetet
3. Vilken är den viktigaste frågan inom ämnesområdet som vi
gemensamt behöver jobba med framöver?
Det kommer att finnas minnesanteckningar från debatten. Hör av dig till
Agneta Rolfhamre på agneta.rolfhamre@gmail.com om du vill ta del av
dem.
Föreningsfrukost den 28 september
Tidigt som vanligt och en alert och vaken vetgirig grupp.
40 personer. 24 föreningar, 5 tjänstepersoner och 2 politiker. 2
studieförbund, 2 handikappföreningar, 5 idrottsföreningar, 4
kulturföreningar, 2 barn/ungdom, 3 sociala föreningar, 1 natur och 3
övriga. En spännande blandning som möttes i Haninge kulturhus.
En kort resumé över Föreningsfrukostens innehåll:
Klas Sandberg, Verksamhetschef område norr- om nyheter från
kommunen.
Klas berättade om aktuella evenemang.
Sida 5 av 17
Ny verksamhetschef för fritidsbokningen och bidragen är Rickard
Wendt som kommer tillhöra teamet i Norra Haninge (lokaliserade i
Brandbergen).
Bidragsreglementet ska beslutas i fullmäktige den 17 oktober. Ett
informationsmöte planeras i oktober för att förbereda övergången till det
nya. Sista ansökan är fortfarande den 1 november.
Maria Engfors, nämndesekreterare på Kultur- och Fritid samt Pulombud,
kring Dataskyddsförordningen (GDPR). En mycket viktig
lag som kan medföra förändringar för föreningarna
25/5 – 2018 börjar den nya Dataskyddsförordningen att gälla.
Den nya förordningen är mer omfattande än PuL. PuL gäller all info om
levande personer (text, bild, ljud) som sprids och lagras i strukturerad
form såsom medlemsregister etc. Ostrukturerad behandling som mail,
sociala medier, löpande text omfattas inte av PuL men
Dataskyddsförordningen gör ingen skillnad på strukturerad och
ostrukturerad hantering. Det finns ännu ingen bra tolkning.
Föreningar som har t.ex. en Facebook-sida är ansvariga för allt som
står där, även sådant som andra kommenterat och lagt till. Man
måste ha rutiner för vad som läggs ut och att städa bort. Det är den
juridiska personen som är huvudansvarig.
Syftet med förordningen är att organisationer, företag och myndigheter
inte ska samla mer information än nödvändigt, inte spara informationen
längre än nödvändigt och inte använda det till annat än syftet var när
informationen samlades in.
Informationsskyldigheten är mer omfattande, det ska vara klart och
tydligt vad informationsinsamlingen syftar till och vad den ska användas
till samt att GDPR följs.
Civilsamhället kommer eventuellt att ta fram en gemensam
uppförandekodex för att förenkla för föreningar.
Föreningar bör se över:
Sida 6 av 17
– Vilka uppgifter hanteras?
– Vilka register finns?
– Vilka rutiner finns/behövs?
– Går det att rensa och minimera de uppgifter som finns?
– Rutiner för hur man ska informera om att något gått fel.
Bra info/föreläsare:
– Forum idéburna organisationer med social inriktning – bra
föreläsning kring hur det nya dataskyddet påverkar ideella sektorn.
Finns på Youtube.
– Datainspektionen – förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning
– vägledning för personuppgiftsansvarig.
Agnetas tillägg: Den nationella paraplyorganisationen Sveriges
föreningar, en paraplyorganisation för lokala Föreningsråd kan
tillsammans med de lokala Föreningsråden ge kunskap.
Micke Vinsa, arbetar i servicegruppen och som kulturhusets
scenmästare, om vad som är på gång i Kulturhuset.
Micke deltar i arbetsgrupper kring planering av arrangemang och träffar
föreningar som vill göra samarrangemang med Kulturhuset.
Soppa och surr har nu hållit på i över 1,5 år. Det är en plattform för
artister, grupper och föreningar att presentera sig och sin verksamhet.
Det är Kulturhuset tillsammans med Kulturambassadörerna och diverse
föreningar som driver det, t.ex. Haninge Riksteaterförening som lägger
bl.a. teaterföreställningar där och ABF Södertörn som har Jazz och
Visor.
Sida 7 av 17
Agneta Rolfhamre om Haninge Föreningsråd
Föreningsrådet ska verka för att tillvarata de ideella föreningarnas
intressen – gör vi det?
– Christer Erlandsson om beslutet att upprätta Föreningsråd:
Kommunen ville ha en aktör som kan elda på politikerna och samla
föreningarnas intressen för att få mer tyngd.
– Carlo Taccola: det behövs fler föreningar som vänder sig till
Föreningsrådet.
– Många deltagare på frukostmötet uttryckte att de vill gå genom
Föreningsrådet för att få info om viktiga frågor och skapa bättre
dialog med politikerna.
Vi skapar och deltar i debatter som gagnar föreningslivet
– Kommunen kan inte styra föreningslivet men önska saker som
Föreningsrådet kan ta upp. Det krävs dialog.
– På gång i Föreningsrådet att inkludera fler förvaltningar än Kultur
och Fritid, både tjänstemän och politiker, t.ex. Socialförvaltningen
och Äldreförvaltningen.
Är vi det råd som Haninges föreningar behöver?
– Många vet inte om de är medlemmar eller inte – kontakta BP
Axelsson 070 527 04 18 eller Bosse Eklund 070 483 68 15 för att
ta reda på det.
– Ett önskemål är att få faktura på medlemsavgiften årligen om man
en gång gått med så man inte behöver agera själv, det behövs
dessutom ett underlag för bokföringen.
– Föreningsrådet behöver kartlägga olika typer av föreningars behov
och anpassa stödet, det ser inte lika ut.

Har du något tema som du vill ha på en
Föreningsfrukost? Hör gärna av dig.
Sida 8 av 17

Information från socialförvaltningen
Haninge kommun växer och nu är vi över 87 000 invånare. Några av
dem är nya i Sverige och kan behöva stöd av olika slag. Här berättar vi
om tre aktuella projekt som vänder sig till nya svenskar och där vi
behöver hjälp av föreningar och individer från civilsamhället.
Lokala volontärkedjor
Många nyanlända vuxna och familjer bosätter sig i Haninge kommun.
Det finns möjlighet att komma med i en volontärgrupp i varje kommundel
som har till uppgift att länka nyanlända till lokala aktiviteter.
Flyktingsamordnaren samarbetar gärna med fler föreningsaktiva
Haningebor för att på bästa sätt välkomna de nyinflyttade.
Ta kontakt med flyktingsamordnare helena.dahlinkasse@haninge.se
eller representanter för lokala volontärkedjor i Haninge.
Handen: matts.wallin@bredband.net
Jordbro: janine.wenzel@svenskakyrkan.se
Brandbergen samuel.skanberg@gmail.com
Älskade barn
Ett nytt projekt som heter Älskade Barn har startat i samarbete mellan
Haninge kommun och Studiefrämjandet Stockholms Län. Projektet ska
utbilda cirkelledare och ordna studiecirklar för nyanlända föräldrar och
pågår till och med december 2018. Aktiviteter förläggs till Brandbergen
och Jordbro. Projektet samarbetar med det lokala föreningslivet för att
hitta ledare och deltagare och för att anordna aktiviteter för barn och
vuxna. Är du intresserad av att bli cirkelledare? Kontakta Anna Hammar
Sida 9 av 17
08-555 35 22 eller Kulmiye Abdiaziz 08-081 61 33. Läs mer (länk till
broschyr i pdf-format)
Stödgrupper för barn som upplevt krig och flykt
BRIS, Barnens rätt i samhället, har ingått ett avtal med
socialförvaltningen i Haninge kommun och startar från och med oktober
stödgrupper för barn som upplevt krig och flykt. Rekryteringen sker i
samverkan med utbildningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen men vi behöver även er hjälp.
Har ni barn i er förening som kan bli hjälpta av en sådan stödgrupp?
Kontakta BRIS gruppledare Somaya Ghanem,
somaya.ghanem@bris.se, 070–160 88 03.
Läs mer (länk till broschyr i pdf-format)
Vi på familjehemsenheten i Haninge kommun söker nya vägar att nå
personer som kan vara intresserade av att bli familjehem eller få
uppdrag som kontaktfamilj eller kontaktperson. En väg att nå ut
tänker vi är via kommunens förenings- och församlingsliv och det är
därför som vi nu tar kontakt. Vi undrar om du och den verksamhet du är
aktiv i kan vara behjälplig i att vi når ut med information om att vi söker
uppdragstagare. Tillvägagångssättet tror vi kan vara på olika sätt som
ex. att vi förmedlar information som ni kan sätta upp i era lokaler eller att
få med på er hemsida. Det skulle också kunna vara så att om ni har
Sida 10 av 17
något större möte eller evenemang att vi kan få komma i anslutning till
detta för att informera om vår verksamhet och de behov vi har att få
kontakt med lämpliga personer/familjer.
Vi ser fram emot att få kontakt med er!
Åsa Lundell
Enhetschef Familjehemsenheten/socialförvaltningen
136 81 Haninge
Besök: Rudsjöterrassen 2
Växel: 08-606 70 00
Direkt: 08-606 84 20
haninge.se
facebook.com/haningekommun
Möt Sissela Kyle och Bahar Pars på Kulturplats
Haninge den 7 november
Fotograf: Matilda Rahm
Välkommen till Kulturplats Haninge – en plattform för
samtal och nätverkande för kulturarbetare och
kulturaktörer i Haninge.
Kom och inspireras av Sissela Kyle, teaterchef och skådespelare, och
Sida 11 av 17
Bahar Pars,
skådespelare och regissör. Fotograf: Morgan Norman
Båda arbetar på olika sätt för att fler ska få tillgång till scenkonst och
teater. Kvällens tema handlar om att vara teaterchef, regissör och
skådespelare och betydelsen av att vara med och påverka vilka historier
som berättas.
Under kvällen får du även möjlighet att möta Meeri Wasberg,
kommunstyrelsens ordförande, liksom flera medarbetare från kultur- och
fritidsförvaltningen. Vi bjuder också på inslag av nycirkus med Jonathan
Morell, lättare förtäring samt musik med Daniel Kurba från
ungdomshuset Porten.
Kvällens värd är Maria Lindeberg, kultur- och fritidschef.
När: 7 november kl 17.30-19.30
Var: Haninge kulturhus, Poseidons torg 8
Om hur och att du senast anmäler dig den 1 november ser du på
kommunens hemsida/ uppleva/göra. http://haninge.se/uppleva-ochgora/kultur/kulturplats/
Om Sissela Kyle
Sissela Kyle är född 17 mars 1957 i Göteborg. Sissela Kyle är
skådespelare och regissör. För närvarande är Kyle
Sida 12 av 17
verksamhetschef och konstnärlig ledare för Parkteatern och
Kretsteatern, Kulturhuset/Stadsteatern. Under hösten kommer
fjärde säsongen av SVT:s hyllade dramaserie Fröken Frimans
krig där Kyle har rollen som Dagmar Friman.
Om Bahar Pars
Bahar Pars är född 28 mars 1979 i Shiraz, Iran. Bahar Pars är
svensk skådespelare och regissör. Bahar Pars
Guldbaggenominerades för sin roll i den Oscarsnominerade
publiksuccén En man som heter Ove. Pars vann Medeapriset
för Årets Skådespelare 2015 och fick även ta emot
STOCKmotions pris för Årets Bästa Film 2015 för kortfilmen
Rinkebysvenska som hon själv regisserat.
Utomhusgym.
I Haninge kommun finns utomhusgym för dig som
gillar att träna utomhus.
Hanvedens utomhusgym
Utomhusgym i trä. Redskap finns för marklyft, bänkpress, dips,
armhävningsstång, rygglyft, armgång, stocklyft, knäböj och
Sida 13 av 17
situps. Tillgänglighetsanpassat gällande framkomlighet och
majoriteten av redskapen.
Adress: Hanvedens IP parkering (vid Spårcentralen)
137 31 Västerhaninge
Kontakt: Jörgen Haaf, 08-606 78 08
Foto: Michael Carlsson
Rudans utegym
Utomhusgym i trä i Rudans friluftsområde. Redskap finns för
marklyft, bänkpress, dips, armhävningsstång, rygglyft, armgång,
stocklyft, knäböj och situps. Samt även rep att klättra upp i.
Tillgänglighetsanpassat gällande framkomlighet och flera av
redskapen.
Adress: Rudans friluftsområde
Rudanvägen 42, 136 50 Handen
Kontakt: Kenneth Lindgren, Samordnare Rudan, Kultur och
Fritid
070-660 80 08
Sida 14 av 17
Foto: Tomas Södergren
Brandbergsparkens utomhusgym
Utomhusgymmet ligger i mitten av parken, mellan lekplatsen
och linbanan. Med redskapen kan du på olika sätt träna med
din kropp som motstånd.
Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se
Nedan kommer en nyhet som vi kommer att ha i
varje brev!
Boktips som rör civilsamhälle/Föreningar.
Kom gärna in med tips på rapporter, böcker eller dylikt som kan vara av
intresse för föreningar.
Aktuella forskningar som du känner till kan vara av intresse för andra
föreningsaktiva.
Ersta Sköndals högskola forskar mycket kring civilsamhället om du vill
veta mer.
Sida 15 av 17
En mosaik av mening: Om studieförbund och
civilsamhälle
Redaktör: von Essen, Johan & Sundgren, Gunnar
Göteborg: Daidalos gsår 2012
I antologin redovisas resultaten av ett treårigt forskningsprojekt samordnat från Ersta
Sköndal Högskola. Fem författare, som alla deltog i projektet, analyserar
studieförbunden som organisationer, som aktörer och som arena i spänningsfältet
mellan civilsamhälle, stat och marknad. Begreppet civilsamhälle är tämligen nytt som
analytiskt begrepp i folkbildningsforskningen. Det är därför ett viktigt bidrag när
Johan von Essen inleder med en idéhistoriskt grundad diskussion kring begreppet.
Därefter följer en analys av studieförbundens verksamhet på förbundsnivå, på lokal
nivå och på individnivå. I synnerhet de kapitel som är skrivna av teologen Johan von
Essen och statsvetaren Pelle Åberg ger en bild av studieförbunden som alltmer
professionaliserade organisationskluster som på olika sätt rör sig bort från sin
historiska förankring i de folkrörelser och organisationsgrupper där de en gång har
vuxit fram. Det som framträder är en bild av studieförbunden som aktörer på en
utbildningsmarknad och under offentlig reglering, snarare än som verksamheter som
på ett entydigt sätt är delar av det civila samhället. I bokens senare kapitel skiftar
fokus till verksamheten. Varför söker sig människor till studiecirklar och vad betyder
dessa för dem? Samtidigt framträder återigen bilden av ett Folkbildningssverige på
väg bort från folkrörelsernas fokus på social förändring med politiska medel. Istället
rör de sig mot ett större fokus på meningsfull fritid och personlig utveckling för
deltagarna. Fokuserar man på civilsamhället som offentlighet snarare än som
organisatorisk sfär så tycks det som att folkbildningen idag spelar en betydande roll
som social sfär för en meningsfull fritid, inte minst då det gäller kulturella aktiviteter.
Libris:
http://libris.kb.se/bib/12508830
Sida 16 av 17
Ideella föreningar
Skatt, ekonomi och juridik
IDEELLA FÖRENINGAR är en idealisk bok för dig som är engagerad i en ideell förening och som
vill förstå skattereglerna och föreningsjuridiken, mm. Bör finnas på varje föreningskansli och i
varje styrelserum.
Av Jan Lindblad och Björn Lundén
Björn Lundén förlag
Palett för ett stärkt civilsamhälle. SOU 2016:13. Betänkande
från Utredningen för ett stärkt civilsamhälle
Föreslår flera åtgärder för att stärka civilsamhället, bland annat genom ökad kunskap
hos det offentliga, tydligare myndighetsstyrning och krav på konsekvensanalyser
avseende civilsamhället.
Utredningen lämnar också förslag för att öka civilsamhällets möjligheter att delta i
upphandling och idéburna offentliga partnerskap samt om förbättrat administrativt
stöd till organisationerna. Vidare föreslår utredningen åtgärder för att värna
civilsamhällets roll i demokratin och för att öka mångfalden bland de som deltar i
civilsamhället.
Särskild utredare: Dan Ericsson.
Sida 17 av 17
Det nya civilsamhället
av Rebecka Prentell
HÄFTAD, Svenska, 2014-10-10
Vid sidan av de offentliga organen och näringslivets vinstdrivande företag finns en
annan logik. Ett annat sätt att organisera oss människor, våra verksamheter och vår
tid, där andra drivkrafter ges utlopp – det vi kallar det civila samhället. Det myllrande
föreningslivet, idéburna och ideologiska organisationer, den tredje sektorn. Den här
boken sätter ljuset på en sektor som är i ständig förändring och där nyare sätt att
organisera sig finns bredvid traditionella vägar att göra detsamma. Den här boken
ger ett antal ögonblicksbilder av hur det civila samhället ser ut och på sådant som
idag kanske är stenar i skon på det etablerade civilsamhället. Den introducerar
spännande ny tänk, marginella och snart passerade företeelser eller kanske rentav
föraningar om hela vår sektors framtid.
Vi i styrelsen hoppas få se dig och din förening i något
sammanhang. Vill ni ha besök av oss? Hör av er.
Gilla oss gärna på vår Facebooksida
Haninge Föreningsråd
Besök gärna vår hemsida www.haninge-foreningsrad.se
Varma hälsningar från Haninge Föreningsråds styrelse