2016-11-04

Kvällsmackan

Program: Kvällsmackan den 21/11 2016

18.00-18.15 Ulrika Sten, Verksamhetchef Haninge kulturhus. Vad föreningarna kan använda huset till.
18.15-18.25 Haninge Föreningsråds styrelse presenterar sig
18.25-18.35 Maria Lindeberg, Förvaltningschef Kultur- och Fritidsförvaltningen ger en allmän information
18.35 Kim Loeld, ordförande, Haninge Kvinnojour om Haninge Kvinnojour och om kvinnors utsatthet.
19.05Macka och mingel
19.20 Carin Flemström, ordförande i Brottsofferjouren i Haninge och Nynäshamn om dess verksamhet.
19.40 Rädda Barneni Haninge ger en aktuell bild av vad de arbetar med. Rädda Barnen – en barnrättsorganisation
19.55 Camilla Rosenberg, Verksamhetshef Område Norr och P-O Erlandsson Verksamhetschef ger en aktuell och viktig information till föreningarna om område Norr
20.15 Övrigt
20.20 Avslut
Anmälan för mackans skull senast den 16 november till Agneta Rolfhamre agneta_rolfhamre@hotmail.com tel 070 674 67 75