2019-01-18

Sökes – Styrelseledamöter!

Snart är det dags för FÖRENINGSRÅDET i Haninge att ha årsmöte.

Det blir i mars 2019. Datum och plats meddelas senare.

Om ni inte får kallelse till årsmötet kan det bero på att din förening  glömt att betala årsavgiften på 100 kronor.

Föreningsrådet är en viktig länk mellan föreningarna och kommunen. Genom Föreningsrådet kan föreningarna få hjälp i många frågor, få kostnadsfri adekvat utbildning, påverka beslut och göra sin röst hörd.

Om föreningen inte är medlem kan ni sätta in 100 kronor på antingen plusgiro 644304-8 eller bankgiro 875-1810. Uppge noga vilken förening det gäller. Ni får då en inbjudan så att ni kan vara med på årsmötet och rösta. Det behövs engagerade personer i Föreningsrådets styrelse. Som medlem kan ni nominera någon intresserad, tillfrågad person i er förening till styrelsen. Skicka namnet på den nominerade till valberedningens ordförande Kajsa Höber Kaijansinkko, Rädda Barnen Haninge per mail: hober.kaijansinkko@ownit.nu

Skicka ditt mail så snart som möjligt, dock senast den 28 februari.

Glöm inte att skriva den nominerades namn och telefonnummer samt ditt eget namn och telefonnummer så att jag kan nå dig.

Med vänliga hälsningar och med hopp om att vi ses på årsmötet.

Kajsa Höber Kaijansinkko, sammankallande i valberedningen