2017-05-27

Medlemsbrev -17

Maj 2017

           

     

HANINGE FÖRENINGSRÅD                                                              Oktober 2017

Till dig som håller Haninges föreningsliv levande!

Välkommen till höstens föreningsbrev. 

Som vanligt vänder vi oss till alla Haninge föreningar och lite extra till Haninge Föreningsråds medlemsföreningar. 

På gång i Rådet:En kväll om Marknadsföring – ett efterfrågat tema. 

Måndagen den 23 oktober kl 18:00 – 20.30 i Haninge kulturhus.Kaffe/The eller kall dryck och smörgås serveras från 17:30.

Inbjudan har gått ut till alla föreningar. Har du inte nåtts av inbjudan och vill gå så kan du höra av dig till Agneta Rolfhamre 070 674 67 75 för information om kvällen. Anmälan senast 19/10. Medlemmar i Haninge Föreningsråd – fri entré  Icke medlemmar betalar 200 kr/förening. Plus Giro 644304-8 Bank Giro 875-1810 eller blir medlem i Haninge Föreningsråd. Det kostar 100 kr/kalenderår att vara medlem i Rådet. Som medlem är det fri entré på alla våra  evenemang. För frågor: Bosse Eklund 070 4836815 eller B P Axelsson 070 5270418.  

Föreningsfrukost… november 07:30-09.00. OBS!! Nytt datum.

Tema:Familjehemsenheten kort om sin verksamhet.

 • Kommunala bidrag. Externa bidrag som t.ex från Allmänna arvsfonden.
 • Sociala medier som Facebook, Twitter och hur man förhåller sig till den nya Dataskyddsförordningen utan att rutinerna bllir för tunga för en enskild förening.
 • Hur kommer de nya bidragsreglerna och dataskyddslagen påverka föreningarna? Kort debatt mellan de medverkande och föreningarna.

Inbjudan till Föreningsfrukosten kommer närmare inpå.

Fritidsmässan 2018 Vi har inget datum än men vi vet att mässan kommer under våren 2018.

Syftet med mässan är mötet mellan nya Haningebor och Haninges föreningar.

Kom gärna in med synpunkter och önskningar redan nu om hur ni vill ha mässan 2018.

maria.backe@haninge.se    eller    agneta.rolfhamre@gmail.com

Hänt i Rådet sedan brevet i maj. Ett axplock:

Ett Rundabordssamtal den 2/9 om mänskliga rättigheter.  

Inspiratör Marina Seinegård, Haninge kommuns MR beredning

Politiker  Mehmet Cocksurer, mp             kultur- och fritidsnämnden

Ann-Christine Erlandsson, s      socialnämnden

Annett Haaf, s                           äldrenämnden

Maria Fägersten, s                   skol- och utbildningsnämnden

Förvaltningschef äldreförvaltningen

Ewa Kardell  Föreningsrepresentanter

Gunnar Borg                             ABF Södertörn

Karin och Tommy                     IK Södra

Pirkko Sinkkonen                      Haninge Pensionärsförening Reipas

Carin Flemström                       Brottsofferjouren i Haninge Nynäshamn

Agneta Rolfhamre                    Haninge Föreningsråd

Moderator  Maria Lindeberg                       Förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningen

Panelens diskussionsfrågor

 1. Vad är du speciellt stolt över utifrån perspektivet mänskliga rättigheter?
 2. Vilket stöd behöver din förening för att kunna arbeta med frågor såsom utifrån ett mänskligt rättighetsperspektiv?

Politiker: Vilket stöd kan du som politiker/parti bidra med till föreningslivet för att förenkla för dem i arbetet

 1. Vilken är den viktigaste frågan inom ämnesområdet som vi gemensamt behöver jobba med framöver?

Det kommer att finnas minnesanteckningar från debatten. Hör av dig till Agneta Rolfhamre på agneta.rolfhamre@gmail.com om du vill ta del av dem.  

Föreningsfrukost den 28 september

Tidigt som vanligt och en alert och vaken vetgirig grupp.

40 personer. 24 föreningar, 5 tjänstepersoner och 2 politiker. 2 studieförbund, 2 handikappföreningar, 5 idrottsföreningar, 4 kulturföreningar, 2 barn/ungdom, 3 sociala föreningar, 1 natur och 3 övriga. En spännande blandning.  

En kort resumé över Föreningsfrukostens innehåll:

Klas Sandbergverksamhetschef område norr- om nyheter från kommunen.

Klas berättade om aktuella evenemang.  Ny verksamhetschef för fritidsbokningen och bidragen är Rickard Wendt som kommer tillhöra teamet i Norra Haninge (lokaliserade i Brandbergen).

Bidragsreglementet ska beslutas i fullmäktige den 17 oktober. Ett informationsmöte planeras i oktober för att förbereda övergången till det nya. Sista ansökan är fortfarande den 1 november.

Maria Engfors, nämndesekreterare på Kultur- och Fritid samt Pul-ombud, kring Dataskyddsförordningen (GDPR). En mycket viktig lag som kan medföra förändringar för föreningarna

25/5 – 2018 börjar den nya Dataskyddsförordningen att gälla.

Den nya förordningen är mer omfattande än PuL. PuL gäller all info om levande personer (text, bild, ljud) som sprids och lagras i strukturerad form såsom medlemsregister etc. Ostrukturerad behandling som mail, sociala medier, löpande text omfattas inte av PuL men Dataskyddsförordningen gör ingen skillnad på strukturerad och ostrukturerad hantering. Det finns ännu ingen bra tolkning.

Föreningar som har t.ex. en Facebook-sida är ansvariga för allt som står där, även sådant som andra kommenterat och lagt till. Man måste ha rutiner för vad som läggs ut och att städa bort. Det är den juridiska personen som är huvudansvarig.  Syftet med förordningen är att organisationer, företag och myndigheter inte ska samla mer information än nödvändigt, inte spara informationen längre än nödvändigt och inte använda det till annat än syftet var när informationen samlades in.  Informationsskyldigheten är mer omfattande, det ska vara klart och tydligt vad informationsinsamlingen syftar till och vad den ska användas till samt att GDPR följs.

Civilsamhället kommer eventuellt att ta fram en gemensam uppförandekodex för att förenkla för föreningar.

Föreningar bör se över: 

Vilka uppgifter hanteras?

 • Vilka register finns?
 • Vilka rutiner finns/behövs?
 • Går det att rensa och minimera de uppgifter som finns?
 • Rutiner för hur man ska informera om att något gått fel.

Bra info/föreläsare:

 • Forum idéburna organisationer med social inriktning – bra föreläsning kring hur det nya dataskyddet påverkar ideella sektorn. Finns på Youtube.
 • Datainspektionen – förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning – vägledning för personuppgiftsansvarig.

Agnetas tillägg: Den nationella paraplyorganisationen Sveriges föreningar, en paraplyorganisation för lokala Föreningsråd kan tillsamans med de lokala Föreningsråden ge kunskap.

Micke Vinsa, arbetar i servicegruppen och  som kulturhusets scenmästare, om vad som är på gång i Kulturhuset.

Micke deltar i arbetsgrupper kring planering av arrangemang och träffar föreningar som vill göra samarrangemang med Kulturhuset.  Soppa och surr har nu hållit på i över 1,5 år. Det är en plattform för artister, grupper och föreningar att presentera sig och sin verksamhet. Det är Kulturhuset tillsammans med Kulturambassadörerna och diverse föreningar som driver det, t.ex. Haninge Riksteaterförening som lägger bl.a. teaterföreställningar där och ABF Södertörn som har Jazz och Visor.

Agneta Rolfhamre om Haninge Föreningsråd

Föreningsrådet ska verka för att tillvarata de ideella föreningarnas intressen – gör vi det?

 • Christer Erlandsson om beslutet att upprätta Föreningsråd: Kommunen ville ha en aktör som kan elda på politikerna och samla föreningarnas intressen för att få mer tyngd.
 • Carlo Taccola: det behövs fler föreningar som vänder sig till Föreningsrådet.
 • Många deltagare på frukostmötet uttryckte att de vill gå genom Föreningsrådet för att få info om viktiga frågor och skapa bättre dialog med politikerna.

Vi skapar och deltar i debatter som gagnar föreningslivet

 • Kommunen kan inte styra föreningslivet men önska saker som Föreningsrådet kan ta upp. Det krävs dialog.
 • På gång i Föreningsrådet att inkludera fler förvaltningar än Kultur och Fritid, både tjänstemän och politiker, t.ex. Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen.

Är vi det råd som Haninges föreningar behöver?

 • Många vet inte om de är medlemmar eller inte – kontakta BP Axelsson 070 527 04 18 eller Bosse Eklund 070 483 68 15 för att ta reda på det.
 • Ett önskemål är att få faktura på medlemsavgiften årligen om man en gång gått med så man inte behöver agera själv, det behövs dessutom ett underlag för bokföringen.
 • Föreningsrådet behöver kartlägga olika typer av föreningars behov och anpassa stödet, det ser inte lika ut.

 

Har du något tema som du vill ha på en Föreningsfrukost? Hör gärna av dig.

Information från socialförvaltningen

Haninge kommun växer och nu är vi över 87 000 invånare. Några av dem är nya i Sverige och kan behöva stöd av olika slag. Här berättar vi om tre aktuella projekt som vänder sig till nya svenskar och där vi behöver hjälp av föreningar och individer från civilsamhället.

Lokala volontärkedjor

Många nyanlända vuxna och familjer bosätter sig i Haninge kommun. Det finns möjlighet att komma med i en volontärgrupp i varje kommundel som har till uppgift att länka nyanlända till lokala aktiviteter. Flyktingsamordnaren samarbetar gärna med fler föreningsaktiva Haningebor för att på bästa sätt välkomna de nyinflyttade.

Ta kontakt med flyktingsamordnare helena.dahlinkasse@haninge.se eller representanter för lokala volontärkedjor i Haninge.  Handen: matts.wallin@bredband.net
Jordbro: janine.wenzel@svenskakyrkan.se
Brandbergen samuel.skanberg@gmail.com

Älskade barn Ett nytt projekt som heter Älskade Barn har startat i samarbete mellan Haninge kommun och Studiefrämjandet Stockholms Län. Projektet ska utbilda cirkelledare och ordna studiecirklar för nyanlända föräldrar och pågår till och med december 2018. Aktiviteter förläggs till Brandbergen och Jordbro. Projektet samarbetar med det lokala föreningslivet för att hitta ledare och deltagare och för att anordna aktiviteter för barn och vuxna.  Är du intresserad av att bli cirkelledare? Kontakta Anna Hammar 08-555 35 22 eller Kulmiye Abdiaziz 08-081 61 33. Läs mer (länk till broschyr i pdf-format)

Stödgrupper för barn som upplevt krig och flykt

BRIS, Barnens rätt i samhället, har ingått ett avtal med socialförvaltningen i Haninge kommun och startar från och med oktober stödgrupper för barn som upplevt krig och flykt. Rekryteringen sker i samverkan med utbildningsförvaltningen och kultur-  och fritidsförvaltningen men vi behöver även er hjälp.

Har ni barn i er förening som kan bli hjälpta av en sådan stödgrupp? Kontakta BRIS gruppledare Somaya Ghanem, somaya.ghanem@bris.se, 070–160 88 03.

Läs mer (länk till broschyr i pdf-format)  

Vi på familjehemsenheten i Haninge kommun söker nya vägar att nå personer som kan vara intresserade av att bli familjehem eller få uppdrag som kontaktfamilj eller kontaktperson. En väg att nå ut tänker vi är via kommunens förenings- och församlingsliv och det är därför som vi nu tar kontakt. Vi undrar om du och den verksamhet du är aktiv i kan vara behjälplig i att vi når ut med information om att vi söker uppdragstagare. Tillvägagångssättet tror vi kan vara på olika sätt som ex. att vi förmedlar information som ni kan sätta upp i era lokaler eller att få med på er hemsida. Det skulle också kunna vara så att om ni har ngt större möte eller evenemang att vi kan få komma i anslutning till detta för att informera om vår verksamhet och de behov vi har att få kontakt med lämpliga personer/familjer.

Vi ser fram emot att få kontakt med er!

Åsa Lundell

Enhetschef Familjehemsenheten/socialförvaltningen

136 81 Haninge

Besök: Rudsjöterrassen 2

Växel:   08-606 70 00

Direkt: 08-606 84 20

haninge.se
facebook.com/haningekommun

 Möt Sissela Kyle och Bahar Pars på Kulturplats Haninge den 7 november

Fotograf: Matilda Rahm

Välkommen till Kulturplats Haninge – en plattform för samtal och nätverkande för kulturarbetare och kulturaktörer i Haninge.

Kom och inspireras av Sissela Kyle, teaterchef och skådespelare, och Bahar Pars, skådespelare och regissör, som båda på olika sätt arbetar för att fler ska få tillgång till scenkonst och teater. Kvällens tema handlar om att vara teaterchef, regissör och skådespelare och betydelsen av att vara med och påverka vilka historier som berättas.

Under kvällen får du även möjlighet att möta Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande, liksom flera medarbetare från kultur- och fritidsförvaltningen. Vi bjuder också på inslag av nycirkus med Jonathan Morell, lättare förtäring samt musik med Daniel Kurba från ungdomshuset Porten.

Kvällens värd är Maria Lindeberg, kultur- och fritidschef.

När: 7 november kl 17.30-19.30
Var: Haninge kulturhus, Poseidons torg 8

Om hur och när du senast anmäler dig se kommunens hemsida/ uppleva/göra.

Om Sissela Kyle

Sissela Kyle är född 17 mars 1957 i Göteborg. Sissela Kyle är skådespelare och regissör. För närvarande är Kyle verksamhetschef och konstnärlig ledare för Parkteatern och Kretsteatern, Kulturhuset/Stadsteatern. Under hösten kommer fjärde säsongen av SVT:s hyllade dramaserie Fröken Frimans krig där Kyle har rollen som Dagmar Friman.

Om Bahar Pars

Bahar Pars är född 28 mars 1979 i Shiraz, Iran. Bahar Pars är svensk skådespelare och regissör. Bahar Pars Guldbaggenominerades för sin roll i den Oscarsnominerade publiksuccén En man som heter Ove. Pars vann Medeapriset för Årets Skådespelare 2015 och fick även ta emot STOCKmotions pris för Årets Bästa Film 2015 för kortfilmen Rinkebysvenska som hon själv regisserat.

I Haninge kommun finns utomhusgym för dig som gillar att träna utomhus.

Hanvedens utomhusgym

Utomhusgym i trä. Redskap finns för marklyft, bänkpress, dips, armhävningsstång, rygglyft, armgång, stocklyft, knäböj och situps. Tillgänglighetsanpassat gällande framkomlighet och majoriteten av redskapen.

Adress: Hanvedens IP parkering (vid Spårcentralen)
137 31 Västerhaninge

Kontakt: Jörgen Haaf, 08-606 78 08

Foto: Michael Carlsson

Rudans utegym

Utomhusgym i trä i Rudans friluftsområde. Redskap finns för marklyft, bänkpress, dips, armhävningsstång, rygglyft, armgång, stocklyft, knäböj och situps. Samt även rep att klättra upp i. Tillgänglighetsanpassat gällande framkomlighet och flera av redskapen.

Adress: Rudans friluftsområde
Rudanvägen 42, 136 50 Handen

Kontakt: Kenneth Lindgren, Samordnare Rudan, Kultur och Fritid
070-660 80 08

Foto: Tomas Södergren

Brandbergsparkens utegym

Utomhusgymmet ligger i mitten av parken, mellan lekplatsen och linbanan. Med redskapen kan du på olika sätt träna med din kropp som motstånd.

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

 

 

Nedan kommer en nyhet! Boktips som rör civilsamhälle/Föreningar.

Kom gärna in med tips på rapporter, böcker eller dylikt som kan vara av intresse för föreningar.

En mosaik av mening: Om studieförbund och civilsamhälle

Redaktör: von Essen, Johan & Sundgren, Gunnar
Göteborg: Daidalos
gsår 2012

I antologin redovisas resultaten av ett treårigt forskningsprojekt samordnat från Ersta Sköndal Högskola. Fem författare, som alla deltog i projektet, analyserar studieförbunden som organisationer, som aktörer och som arena i spänningsfältet mellan civilsamhälle, stat och marknad. Begreppet civilsamhälle är tämligen nytt som analytiskt begrepp i folkbildningsforskningen. Det är därför  ett viktigt bidrag när Johan von Essen inleder med en idéhistoriskt grundad diskussion kring begreppet. Därefter följer en analys av studieförbundens verksamhet på förbundsnivå, på lokal nivå och på individnivå. I synnerhet de kapitel som är skrivna av teologen Johan von Essen och statsvetaren Pelle Åberg ger en bild av studieförbunden som alltmer professionaliserade organisationskluster som på olika sätt rör sig bort från sin historiska förankring i de folkrörelser och organisationsgrupper där de en gång har vuxit fram. Det som framträder är en bild av studieförbunden som aktörer på en utbildningsmarknad och under offentlig reglering, snarare än som verksamheter som på ett entydigt sätt är delar av det civila samhället. I bokens senare kapitel skiftar fokus till verksamheten. Varför söker sig människor till studiecirklar och vad betyder dessa för dem? Samtidigt framträder återigen bilden av ett Folkbildningssverige på väg bort från folkrörelsernas fokus på social förändring med politiska medel. Istället rör de sig mot ett större fokus på meningsfull fritid och personlig utveckling för deltagarna. Fokuserar man på civilsamhället som offentlighet snarare än som organisatorisk sfär så tycks det som att folkbildningen idag spelar en betydande roll som social sfär för en meningsfull fritid, inte minst då det gäller kulturella aktiviteter.

Libris: 

http://libris.kb.se/bib/12508830

cker > Ideella föreningar

Ideella föreningar

Skatt, ekonomi och juridik

IDEELLA FÖRENINGAR är en idealisk bok för dig som är engagerad i en ideell förening och som vill förstå skattereglerna och föreningsjuridiken, mm. Bör finnas på varje föreningskansli och i varje styrelserum.

Av Jan Lindblad och Björn Lundén

Björn Lundén förlag

 

Palett för ett stärkt civilsamhälle. SOU 2016:13 : Betänkande från Utredningen för ett stärkt civilsamhälle

Föreslår flera åtgärder för att stärka civilsamhället, bland annat genom ökad kunskap hos det offentliga, tydligare myndighetsstyrning och krav på konsekvensanalyser avseende civilsamhället.

Utredningen lämnar också förslag för att öka civilsamhällets möjligheter att delta i upphandling och idéburna offentliga partnerskap samt om förbättrat administrativt stöd till organisationerna. Vidare föreslår utredningen åtgärder för att värna civilsamhällets roll i demokratin och för att öka mångfalden bland de som deltar i civilsamhället.

Särskild utredare: Dan Ericsson.

 Det nya civilsamhället

av Rebecka Prentell

HÄFTAD, Svenska, 2014-10-10

Vid sidan av de offentliga organen och näringslivets vinstdrivande företag finns en annan logik. Ett annat sätt att organisera oss människor, våra verksamheter och vår tid, där andra drivkrafter ges utlopp – det vi kallar det civila samhället. Det myllrande föreningslivet, idéburna och ideologiska organisationer, den tredje sektorn. Den här boken sätter ljuset på en sektor som är i ständig förändring och där nyare sätt att organisera sig finns bredvid traditionella vägar att göra detsamma. Den här boken ger ett antal ögonblicksbilder av hur det civila samhället ser ut och på sådant som idag kanske är stenar i skon på det etablerade civilsamhället. Den introducerar spännande ny tänk, marginella och snart passerade företeelser eller kanske rentav föraningar om hela vår sektors framtid.

Vi i styrelsen hoppas få se dig och din förening i något sammanhang. Vill ni ha besök av oss? Hör av er.

Gilla oss gärna på vår Facebooksida

Haninge Föreningsråd

Varma hälsningar Haninge Föreningsråds styrelse

 

___________________________________________________________________

Hej alla Haninges föreningsaktiva!

I det här brevet vänder vi oss till alla Haninge kommuns föreningar men även lite extra till Föreningsrådets medlemmar. Vi bjuder in till en medlemsträff och vi kan erbjuda en lokal för möten till våra medlemmar men alla föreningar kan när som helst bli medlem, 100 kr/år.

I höst kommer vi att erbjuda olika program som blir gratis för medlemmar och öppna för icke medlemmar mot en avgift.

Vad vi i Haninge Föreningsråd hittills gjort under 2017

 • Fritidsmässan Ny i Haninge genomfördes den 9 maj med 36 utställande föreningar. Projektledare Gerardo Espejo.
 • Träffat föreningar som behövt stöd och hjälpt till med att hitta lösningar där det behövts.
 • Hjälpt grupper som ska starta förening och då varit behjälpliga vid stadgeskrivning, visat på hur en styrelse kan vara uppbyggd samt tillsammans med respektive grupp formulerat deras mål och syfte m.m.
 • Haft årsmöte. Se nedan.
 • Träffat Kultur- och Fritids förvaltningschef Maria Lindeberg och diskuterat frågor som på sikt skall vara till stöd och utveckling för Haninges föreningsliv.
 • Träffat några politiker från Kultur- och fritidsnämnden och fortsatt på samma linje som vi börjat på med Maria Lindeberg, förvaltningschef för kultur- och fritid.
 • Vi har väckt frågan att kunna tillsammans med Kultur- och Fritids ledning hitta former för samarbete över förvaltningsgränserna.
 • Skrivit remissyttrande över Haninge stadsplan.
 • Genomfört två Föreningsfrukostar En med tema äldre och en med tema Fritidsmässan.
 • Fortsatt med våra skyltfönster Hemsida och Facebook.
 • Fortsatt vårt sökande och förhandlande när det gäller lokaler.

Haninge Föreningsråds årsmöte 27 mars-17

Programpunkter

Klas Sandberg, Områdeschef område Norr informerade om sitt ansvarsområde.

Charlott Persson, processledare om Haninge stadsplan.

Styrelsen som valdes på årsmötet och som  ska driva Haninge Föreningsråd framåt under 2017

 • Ordförande Agneta Rolfhamre, Haninge Riksteaterförening. Även sammankallande i vårt kulturutskott och verksamhetsgrupp.
 • Vice ordförande Annett Haaf. Unga Örnar Södertörn. Socialutskottet.
 • Kassör, Bo Eklundh. Även sammankallande i vårt socialutskott.
 • BP Axelsson, Vendelsö IK. Sammankallande i vårt idrottsutskott samt webbansvarig.
 • Helen Nilsson, Tungelsta Ridklubb. Idrottsutskott.
 • Carlo Taccola, Italia Club
 • Danne Malm, Parkinsonföreningen
 • Björn Jonsson, Aktiespararna
 • Mia Bergbacken, ABF Södertörn. Verksamhetsgrupp.
 • Mark Pedersen, Italia Club och kulturutskottet.

Revisorer

 • Britt Holm, Vendelsö IK
 • Jan Andersson, Korpen

Valberedning

Sammankallande, Kajsa Höber Kaijansinkko, Rädda Barnen, Anders Holmer, Vendelsö IK ,                                                          Christer Erlandsson, Brottsofferjouren

Utskotten

 • Idrott BP och Helen
 • Kultur Agneta och Mark
 • Social Bo, Mia, Annett

Arbetsgrupper

Föreläsningar m.m. Mia och Agneta

Medlemsträff tisdagen den13/6 kl 18:00 i

Haninge kulturhus

Tema: Föreningsutveckling

 • Hur utvecklar vi vår förening och får den att växa?
 • Vad kan vi lära av varandras idéer, arbetssätt och erfarenheter?
 • Hur behåller vi våra medlemmar och hur tar vi emot nya?

Samtalsledare Mia Bergbacken

Agneta Rolfhamre

Gäst Klas Sandberg, Verksamhetschef område norr.

Vi bjuder på smörgås och dryck.

Anmälan senast fredagen den 9/6 till

agneta_rolfhamre@hotmail.com eller på telefonnummer

070 674 67 75.

Nytt från område norr

Fritidsbokningen

Marjan Shahrokni är ny och bildar tillsammans med Peter Ljunggren och Conny Björkqvist teamet på fritidsbokningen.

Fritidsbokningen når ni lättast på måndagar- fredagar mellen 10-12 på telefonnummer 08 606 82 58 eller på mail fritidsbokning@haninge.se

Klas Sandberg Områdeschef Norr

Kultur- och Fritid

Utveckling & Stöd

Växel:   08-606 70 00

Direkt: 08-606 86 57

Haningedagen lördagen den 2/9

Vi kommer att för tredje året i rad ha ett Rundabordssamtal mellan politiker och föreningsrepresentanter. Tema för årets Haningedag är mänskliga rättigheter. Vad vårt samtal kommer att ha för rubrik vet vi inte i skrivande stund utan återkommer till det i nästa brev.

Årets Kulturparksfestival kommer ske den 10 juni 2017 med start kl. 13:00 hos Handens museum och smedja!

Föreningsrådet är med i årets festival med bandet Änglamark!
Hjälp oss att sprida detta och bjud in folk till detta evenemang!
Arrangörer: ABF SödertörnRoJteatern, Kulturföreningen Levande Zon (

), Handens museum och smedja, Folkets Hus Haninge med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan, Haninge kommun, Hyresgästföreningen Brandbergen, Haninge FöreningsrådCoop Forum Haninge 
Medverkande: Haninge kvinnojour, Haninge Konstnärer, Rädda Barnen – HaningeBarnens Träd för barns rättigheter”Leadon

Nu kan ideella organisationer söka verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration OBS!! Kort tid till ansökan.

I enlighet med uppdrag i Folkhälsomyndighetens regleringsbrev (2017, Barn och unga i migration) fördelas verksamhetsbidrag till ideella organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera insatser som kommun, landsting och statliga myndigheter vidtar för att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn och unga i migration i åldern 0 till 24 år. Både ensamkommande barn och barn som lever i familj omfattas. Viss del av bidraget, dock högst 3 mkr, får fördelas till verksamheter som bedriver verksamhet med stödjande kontakter för denna målgrupp. Med stödjande kontakter avses chattsamtal, telefonsamtal och mejlsvar.

Totalt fördelas högst 10 miljoner kronor för verksamhet bedriven 1 juli till 31 december 2017.

Folkhälsomyndigheten har för avsikt att utlysa motsvarande medel för 2018 under förutsättning att Folkhälsomyndigheten erhåller erforderliga medel från regeringen kommande år.

Ansökan

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 16 juni 2017. Beslut om verksamhetsbidrag meddelas i början av september månad 2017 och får inte överklagas.

 

Notera datum redan nu!

Frukostmöte torsdagen den 28/9 kl 07:30-09:00

Tema: Bidrag och att söka och driva projekt

Elisabeth Åström och Ann-Britt Öhrstig om Allmänna Arvsfonden,

Klas Sandberg om KOFs nya bidragssystem.

Anmälan senast måndagen den 25/9 till agneta_rolfhamre@hotmail.com  eller på telefon 070 674 67 75.

OBS! Inbjudan kommer att gå ut direkt efter sommaren.

För dig som är medlem i Föreningsrådet

Behöver din styrelse någon stans att ha möten? Eller något mindre sammanhang för max 10 personer? Vi kommer att ha tillgång till en lokal med Wifi i Jordbro Kultur-och Föreningshus. Ett samnyttjande med ABF Södertörn. Vi ska försöka få till en mindre yta för arkivering, men det blir då på annan plats.

Så snart vi vet från när vi kan bärja att använda lokalen, hör vi av oss.

Efterlysning för minnet

Biblioteket i Handen har minneslådor som används som hjälp att minnas i samband med minnesträning. Lena Olofsson, bibliotekarie visade lådorna på ett frukostmöte Det behövs fler saker till lådorna. Har du spännande saker hemma och som du kan lämna ifrån dig?

Hör då av dig till lena.m.olofsson@haninge.se 

Varför har vi ett Föreningsråd i Haninge?

Ibland kan det vara bra att påminna sig om bakgrunden till att vi finns och om vår roll,

Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat om ett gemensamt program ”Vi utvecklar Haninge tillsammans” för kommunen och föreningslivet i Haninge.

Efter en dialog med kommunen bildade vi Haninge Föreningsråd den 13 mars 2012.

Det sägs att ensam är stark men tillsammans blir vi ändå starkare. Idag har vi blivit en part som kommunen kan ha dialog med. Att diskutera föreningsfrågor med en part och då med vetskapen om att vi är ett paraply för kommunens lokala föreningar. Idag är vi ca 50 medlemsföreningar.

Tillsammans har vi en styrka i diskussioner /överläggningar med kommunens förvaltningar och nämnder. Vår främsta roll är att tillvarata de ideella föreningarnas intressen men även att vara en samtalspart och remissinstans med kommunen. Att föra fram föreningarnas behov och önskningar.

Det är föreningarna som tillsammans formulerar uppgifter till rådet.

 • Frågan om verksamhetslokaler är vital och den driver vi på även om det tar tid att verka fram ett Föreningarnas hus. Om än i liten skala.
 • Möteslokal ser vi ut att vara nära en lösning.
 • Diskussioner om angelägna frågor för vi med föreningarna och tar med oss till kommunen.
 • Bollar idéer med föreningarna.
 • Driver frågan om att tillsammans med kommunen driva ett servicecenter. Att kunna vara tillgängliga även när kommunen har stängt.

Vill ni i er förening bli en del av Haninge Föreningsråd? Idag består vi av idrottsföreningar, kultur-, handikapp-, äldre-, sociala-, dans/teater-  och övriga föreningar. Låt oss bli fler och starkare!

100 kr/kalenderår-Underlag finns på hemsidan

http://haninge-foreningsrad.se

Bankgiro 875-1810

Plusgiro 64 43 04-8

Varma hälsningar

Haninge Föreningsråds 

Styrelse

g/m Agneta Rolfhamre

ordförande  070 674 67 75