2018-09-19

Inbjudan Konferens 13-14/10

Haninge Föreningsråd, Sveriges Föreningar och Haninge kommun bjuder in Haninges och Sveriges föreningar till en minikonferens i Haninge.

Det verkar som om inbjudan inte gått ut till alla kontaktpersoner. Därför förlänger vi anmälningstiden.

Plats: Hotell Winn. Rudsjöterrassen 3 A. Pendeltåg från Stockholms central mot Västerhaninge. Station Handen.

Lördag 13 oktober

12:00 Lunch  

Sveriges Föreningars ordförande och Haninge Föreningsråds ordförande Agneta Rolfhamre hälsar välkommen till konferensen.

13:00 Hotell Winn, Sveriges mest tillgängliga hotell samt hotellets engagemang i projekt med bland annat UNICEF och PLAN. Även en kort information om Choiceavtalet som ger föreningar rabatterade priser. Carina Svedin.

13:10 Konferensen inleds. Meeri Wasberg (S) Kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

13:20 Haninge – en stark kulturkommun. Systrarna Sjöberg från Ornö i Södra skärgården samt Ornö Bygdegårdsförening bjuder på Countrymusik. I samverkan med Haninge Riksteaterförening.

13:35 Att leva på en skärgårdsö och vilja kunna erbjuda erbjuda ö-borna kultur året om. Ett samtal mellan Meeri Wasberg, Muskö, Ellinor Sjöberg, Ornö och Agneta Rolfhamre, arrangör.

13:50 Paus och en möjlighet att ta del av föreningarnas utställningar/informationer.

14:05 Hur kan det kulturpolitiska programmet bidra till föreningarnas och invånares tillgång till kultur? Elisabeth Åström, Kultur strateg, Haninge kommun.

14:20           En dialog kring Föreningsrådets möjligheter och roll och hur det stärker föreningarna i Haninge. Goda exempel på hur vi samverkar idag såsom Föreningsfrukostar, Fritidsmässan och vad vi strävar mot tex Föreningsbyrå.

Maria Lindeberg, Kultur- och Fritidsförvaltningens verksamhetschef och Klas Sandberg, Verksamhetschef område Norr.

Haninge Föreningsråd arbetar med vissa specifika frågor i idrotts-, kultur-, och socialt utskott.

Leif Larsson, Idrottsutskottet, om idrottsföreningarnas möjligheter att tillsammans påverka utvecklingen av barn-och ungdomsidrott i Haninge Kommun. Att arbeta mot Riksidrottsförbundets vision 2025.

14:50 En frisk generation om samverkan med föreningar och familjer i Haninge för att stimulera till fysisk aktivitet. Frida Jonsson.

15:20 Mingelfika och en chans att ta del av föreningarnas olika informationer.

15:50 Haninge en kommun som värnar om de äldre. Kommunen har träffpunkter för seniorer i varje kommundel. Anne Andersen, Enhetschef äldreförvaltningen, Haninges förebyggande avdelning.             Att bygga upp verksamheter i kommundelar i miljonprogramsområden. Maud Holmberg, Föreståndare för Brandbergens seniorcentrum.                                         Studieförbundet ABF:s samverkan med Träffpunkterna. Gunnel Karlèn.

16:20 Paus

16:40 Rättvisebyrån i Haninge – ett samarbete mellan Haninge Kommun och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd. Att stärka skyddet av kommuninvånarnas mänskliga rättigheter och om sitt arbete med att motverka diskriminering. Bojan Bristina.

17:20 Verksamhet för personer med funktionsvariationer. Gratis studiecirklar till målgruppen för att ge alla i samhället lika möjligheter. Studieförbundet Vuxenskolan.

17:35 Reflektioner över dagen.

17:50 Avslut dag 1.

19:00 Middag

Söndag 14 oktober

09:00 Haninge en expansiv kommun och Haninge växer mot att bli stad. Stadsplanering som stödjer kulturen och föreningslivet.

Magnus Gyllestad, Kommundirektör i Haninge.

Göran Svensson (S) Stadsbyggnadsnämndens ordförande Haninge.  

09:50 Mingelfika och möjlighet att ta del av föreningarnas olika            informationer utanför konferensrummet.

10:20 Att vända sin utsatthet som Barnhemsbarn till att plantera    

Barnens träd.

Jonas Paulman är en av det dryga tusentalet personer som staten bad om ursäkt 2011 i stadshuset, i samband med en vanvårdsutredning om missförhållanden i barnavården. Han växte upp under svåra förhållanden och i de allra tuffaste stunderna sökte han sig till skogen och träden. Sedan 2010 driver han också sin egen ideella förening Barnens Träd, där han föreläser och planterar träd i samarbete med föreningar, företag och kommuner runt om i landet för att uppmärksamma barnen. Jonas Paulman, Barnens träd och Gun Nihlbark, Rädda barnen Haninges lokalavdelning.

10:50 Ett pilotprojekt med inriktning mot att Haninge kommun blir en Barnrättskommun. Ett samarbete mellan Haninge kommun, Unicef och Rädda Barnen.

                    Sören Berglund, Demokratiombudsman, samordnare för barnens rättigheter, Haninge kommun. Elvi Kjöler, Rädda barnen, Haninges lokalavdelning.

11:20 Reflektion och vad tar vi med oss av dagarna?

11.50 Avslut

12:00 Lunch

Övrigt:

Tänk efter före! Avstå från parfym, doftande rakvatten och andra doftprodukter som gör livet svårt fr allergiker.

OBS!! Anmälan senast den 7/10

agneta.rolfhamre@gmail.com. OBS! Anmälan är bindande. För mer information: Agneta Rolfhamre 070 674 67 75.

 

Kostnadsfritt för 1 person/förening. Ytterligare deltagare i samma förening: 500 kr/person. Alla måltider ingår i avgiften.

Ev. avgift betalas till Haninge Föreningsråd PG 644304-8  BG 875-1810. Ange vid betalning: namn och förening.

Vill ni informera om er verksamhet? Utanför konferensrummet finns det viss plats att visa informationsmaterial. Hör av er till Agneta om ni vill ha en plats och diskutera hur stort utrymme ni kan få.

Varmt välkomna. Haninge Föreningsråd/Styrelsen

Varmt välkomna. Haninge Föreningsråd/Styrelsen