HANINGE Till alla Haninges föreningar

Frukostmöte med möjlighet att träffa andra Haningeföreningar! Haninge Föreningsråd och Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar dig och din förening till en spännande och innehållsrik föreningsfrukost. Vi bjuder in alla Haninges föreningar, förvaltningar och politiker så det kan bli ett fint möte mellan föreningslivet, förvaltningar och politiker.

Inbjudan till Haninge Föreningsråds och Haninge kommuns Frukostmöte.

Tisdagen den 7 maj kl 07.20-09.00 i Haninge kulturhus, Poseidons torg 8, Handens centrum

MUCF Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor kommer till vårt frukostmöte!!

https://www.mucf.se/

”Politiken för det civila samhället

Det civila samhället är ett begrepp som används för att beskriva alla typer av sammanslutningar som inte utgörs av staten, marknaden eller av enskilda hushåll. Man kan också tala om den ideella sektorn, alltså när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska sprida kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling. Ett viktigt mål är att förbättra föreningars, organisationers och andra ideella verksamheters villkor.”

Tema om MUCF och kunskapsstöd till det civila samhället

07.20 Kaffe och macka

07.30 Välkommen till mötet och presentation av dagens huvudpersoner

Susan Sundqvist Pettersson – Projektledare

Alba Stjärnkvist – Utredare

Omar Nur – Handläggare

07.35

  • Vilka kunskaper om rättigheter och möjligheter behöver vi i föreningslivet?
  • Vilka lagar och regler påverkar just den egna organisationen?
  • Vilka informationskanaler finns det?
  • Förslag till åtgärder.

08.35 Tid för frågor och reflektioner

09.00 Avslut

OBS!! En kväll i september kommer MUCF tillbaka till en fördjupningsträff med workshops. Datum återkommer vi till.

Övrig aktuell information från Föreningsrådet och kommunen blir på papper.

Tänk efter före! Avstå från starka dofter som gör livet svårt för allergiker.

Anmälan sker senast onsdagen den 1 maj till Agneta Rolfhamre,

070 674 67 75 agneta.rolfhamre@gmail.com  

Gå gärna in på vår hemsida. haninge-foreningsrad.se  och Facebook

välkomna! / Haninge Föreningsråds styrelse

 

Print Friendly, PDF & Email