2018-09-19

Frukostmöte 12/2

HANINGE Till alla Haninges föreningar

Frukostmöte med möjlighet att träffa andra Haningeföreningar! Haninge Föreningsråd och Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar dig och din förening till en spännande och innehållsrik föreningsfrukost. Vi bjuder in alla Haninges föreningar, förvaltningar och politiker så det kan bli ett fint möte mellan föreningslivet, förvaltningar och politiker.

Tid:  kl. 07.20 – 09.00  Plats: Haninge kulturhus. Poseidons torg 8, Handens centrum. Lokal: Teatern. Hörselslinga finns.  

Program:

07.30 Kaffe och macka.

07.35 Kultur- och fritidsförvaltningen har blivit två nämnder. Vilken blir skillnaden? Marina Seinegård, C, ordförande i Kultur-och demokratinämnden samt Göran Florén, L, ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden, presenteras av Maria Lindeberg, Förvaltningschef.

07.50 Fritidsmässan 3/4 och pilotprojektet Passalen, en form av ledsagning av unga med funktionsvariationer, till kultur- och fritidsverksamhet.

Maria Backe, Områdeschef central.

08.05 Biblioteken som resurs. Mats Granbom, bibliotekschef.

08.20 Ett år med nya bidragsreglementet. Utfall och erfarenheter. Richard Wendt, Verksamhetschef, livskvalitet och folkhälsa.

08.30 Dialog mellan Richard och föreningarna om bidragssystemet.

Nästa frukostmöte, i början av maj. Önskat tema.

08.40 Brev till alla föreningar kommer framöver enbart skickas ut till medlemmar i Föreningsrådet.

På gång i Föreningsrådet.

08.45 Föreningarna har ordet.

09.00 Avslut. 

Anmälan sker senast fredagen den 8 februari till Agneta Rolfhamre,070 674 67 75 agneta.rolfhamre@gmail.com

Detta för att vi ska veta hur många smörgåsar som ska beställas.

Gå gärna in på vår hemsida. haninge-foreningsrad.se

Gilla oss gärna på vår Facebooksida Haninge Föreningsråd.

Varmt välkomna! / Haninge Föreningsråds styrelse

07.20 Kaffe och macka med mingel utanför teatern

Anmälan sker senast tre dagar före till Agneta Rolfhamre,

070 674 67 75 agneta.rolfhamre@gmail.com

Detta för att vi ska veta hur många smörgåsar som ska beställas.

Gå gärna in på vår hemsida. haninge-foreningsrad.se

Gilla oss gärna på vår Facebooksida Haninge Föreningsråd.

Varmt välkomna! / Haninge Föreningsråds styrelse