2016-11-05

Faktura

Haninge Föreningsråd 

FAKTURA

PlusGiro: 644304-8                    Bankgiro: 875-1810

Beskrivning Pris per år Kostnad
Medlemsavgift för år 2019 100 kr 100 kr
Totalt 100 kr

Avsändare: _______________________

Förening:  ________________________

Referens: _________________________

Kontaktperson:                                                         Kassör

Agneta Rolfhamre                                                      Bo Eklundh

agneta_rolfhamre@hotmail.com                          bo.eklundh@allt2.se

070-6746775                                                               070-4836815