Verksamhetsplan / Budgetförslag nr 2. 2020
för
Haninge Föreningsråd
• Kurser, tematräffar och frukostmöten 2020
• Frukostmöten feb, maj, sept och nov. med aktuella teman á 6.000 kr
24.000 kr
Rådgivning för nya och etablerade föreningar direkt i anslutning till frukostmöten i maj och
september.
• Mars
• Träff med nämnderna. Deras syn på kommunens föreningsliv och föreningarnas
behov, lokaler bidrag m.m. Moderator, lokal m.m. 6.000 kr
• Styrelseutbildningar i samverkan med studieförbunden
• April
• MUCF (Myndigheten för ungdoms- och Civilsamhällefrågor). Fördjupning. Föreläsare,
workshops. 10.000 kr
• Maj
• Steg 1. Seminarium med syfte att ge insikt och kunskap om nya utvecklingsområden med
avseende samarbete mellan kommun och civilsamhälle. Hur gör vi i Haninge?
Målgrupp: Förtroendevalda, förvaltningar, upphandlingsenhet, kommunledning, fackliga
org. Moderator och föreläsare
10.000 kr
• Steg 2. Seminarium med syfte att ge insikt och kunskap om nya utvecklingsområden med
avseende samarbete mellan kommun och civilsamhälle. Hur gör vi i Haninge?
Målgrupp: Föreningar, Moderator och föreläsare.
10.000 kr
• Krishantering i samverkan med Brotts- offerjouren och Scouterna. Föreläsare
10.000 kr
• Juni
• Medverkan vid Kulturparksfestivalen
• September
• Kurs i sociala medier samt hur digitala medier kan påverka och användas i en
förening.Kursledare 10.000 kr
• oktober
• Rix måndag. Träff med Riksdagsledamöter boende i Haninge.

Print Friendly, PDF & Email